Fínsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Aktualizované 11.07.2022 -
Vypublikované  18.09.2021
Fínsko, ilustračná fotografia, Shutterstock
Fínsko, ilustračná fotografia, Shutterstock

Najnovšie zmeny

Od 1. júla 2022 je vstup do Fínska bez obmedzení, cestujúci sú oslobodení od karantény a preukazovania COVID pasov pri vstupe do Fínska.

 

Cestujúci z krajín Schengenu môžu byť pri vstupe do Fínska vyzvaní, aby sa preukázali COVID pasom, t. j.:

  • osvedčením o očkovaní alebo
  • osvedčením o prekonaní COVID-19 alebo
  • negatívnym testom (PCR alebo antigén, nie starší ako 72 hodín).

 

Cestujúci, ktorí nemajú žiadne z vyššie uvedených osvedčení, budú pri vstupe presmerovaní na otestovanie. 

Od 15. februára 2022 sa od cestujúcich prichádzajúcich do Fínska z mimo EÚ a Schengenského priestoru sa vyžaduje, aby sa preukázali

  • osvedčením o očkovaní alebo
  • osvedčením o prekonaní COVID-19.

 

Negatívny test pre cestujúcich z mimo EÚ a Schengenského priestoru nie je postačujúci.

Kontroly na vonkajších hraniciach sa končia 30. júna 2022.

 

Podmienky vstupu do krajiny 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Bez registrácie.

 

Kto má povolený vstup do Fínska

Vstup bez obmedzení (vrátane turizmu) z krajín EÚ a schengenského priestoru.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Cestujúci môžu byť pri vstupe do Fínska vyzvaní, aby sa preukázali:

  • osvedčenie o kompletnom očkovaní schválenou vakcínou (minimálne 7 dní od druhej dávky)
  • alebo certifikát o prekonaní COVID-19
  • alebo negatívnym testom (antigénový test alebo PCR, ktorý nie je starší ako 72 hodín.).

 

Pokiaľ cestujúci nepredloží vyššie uvedené dokumenty, musí sa nechať otestovať pri vstupe do krajiny a následne sa nechať otestovať druhýkrát po 3 - 5 dňoch od vstupu. Povinnosť nechať sa otestovať po 3 - 5 dňoch po vstupe do Fínska platí aj pre osoby, ktoré nie sú plne očkované (t. j. majú prvú alebo žiadnu dávku) alebo neprekonali COVID-19 za posledných 6 mesiacov.

V prípade dodatočných otázok odporúčame kontaktovať priamo Fínsku pohraničnú stráž na rajavartiolaitos@raja.fi alebo na +358295420100, ktorá je jedinou autoritou oprávnenou záväzne interpretovať oficiálne zverejnené podmienky pre cestovanie do Fínska.

Viac informácií o hraničnom režime nájdete na webovej stránke Fínskej pohraničnej stráže.

Viac informácií pre osoby, ktoré prichádzajú do Fínska leteckou dopravou nájdete na webovej stránke Helsinského letiska.

Kontroly na hraniciach pokračujú do 30. júna 2022.

 

Podmienky vstupu pre zaočkované osoby

Potvrdenie o zaočkovaní je možné predložiť vo fínčine, švédčine alebo angličtine. Uznávané sú všetky vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a WHO.

 

Ukončené očkovanie bez posilňujúcej (3.) dávky je uznávané po dobu max. 9 mesiacov. Po absolvovaní posilňujúcej (3.) dávky je platnosť bez obmedzenia.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Potvrdenie o prekonaní COVID-19 môže byť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku a musí obsahovať: vaše osobné údaje, meno a kontaktné údaje laboratória alebo zdravotníckeho pracovníka, ktorý vydal osvedčenie, čas odberu vzorky, typ testu (PCR alebo antigén) a výsledok testu (negatívny).

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Osoby narodené v roku 2007 a neskôr sa pri príchode nemusia preukazovať potvrdením o očkovaní, ani testom.

 

Hraničné prechody

Na fínsko-ruskej hranici je hraničný priechod Vartius otvorený od 8.00 do 19.00 hod. a hraničný priechod Niirala od 9.00 do 20.00 hod. a hraničné priechody Nuijamaa a Vaalimaa sú otvorené od 7.00 hod do 21.30 hod. Hraničný priechod Imatra je pre osobnú dopravu uzavretý.

 

Obmedzenia sa nevzťahujú na prepravu tovarov a ani na osoby, ktoré musia nutne prekročiť hranicu v inom než vyhradenom čase z neodkladných a nevyhnutných dôvodov.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Počas pobytu vo Fínsku musia návštevníci dodržiavať všeobecné platné vládne a regionálne nariadenia.

 

Aktuálne opatrenia

  • Vláda a Fínsky inštitút zdravie odporúčajú nosenie ochranných rúšok (FFP2) vo verejnej doprave, v uzavretých priestoroch a v obdobných prípadoch, v ktorých nie je možné dodržať sociálny odstup.
  • Zamestnávateľom sa odporúča, aby postupne prešli z výlučne práce na diaľku na kombináciu práce na diaľku a kontaktnej práce.

 

Viac informácií o aktuálnych opatreniach v jednotlivých regiónoch nájdete na Fínskom inštitúte zdravia  (pri niektorých regiónoch sú k dispozícii informácie iba vo fínčine).

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 odporúčame bezodkladne vyhľadať možnosť dať sa otestovať a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ďalšími osobami, pokým nebude výsledok testu   negatívny. Na test sa môžete objednať prostredníctvom služby Finentry alebo telefonicky na koronavírusovej linke (+358 931 010 024, v čase od 8.00 do 18.00 hod., po 18.00 hod. volajte na lekársku linku 116 177. Okrem štátnych testovacích stredísk, môžu občania Slovenskej republiky využiť testovanie aj v súkromných laboratóriách. Upozorňujeme na vyššie poplatky za odobratie vzoriek na COVID-19.

Odporúčaná doba karantény je 5 dní. Lekár má možnosť v závislosti od priebehu choroby nariadiť povinnú karanténu od 5 do 10 dní.

Pri pobyte vo Fínsku sa odporúča stiahnutie aplikácie Koronavilkku.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Aktualizované 11.07.2022 -
Vypublikované  18.09.2021