Nórsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Aktualizované 02.02.2023 -
Vypublikované  01.10.2021

Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo ochorenie prekonala ) požiadavky ohľadom COVID-19 pri vstupe do krajiny.

Nórsko, Oslo, ilustračná fotografia, Shutterstock
Nórsko, Oslo, ilustračná fotografia, Shutterstock

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nórsku

Oficiálna informačná stránka pre oblasť zdravotníctva v Nórsku

Nórska imigračnej služby (UDI)

Ministerstvo zahraničných vecí Nórska

Nórsky úrad verejného zdravotníctva (FHI)

 

Svalbard

Pri vstupe na Svalbard je potrebné, aby sa občania SR (vrátane detí) preukázali platným cestovným pasom. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke guvernéra Svalbardu.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Aktualizované 02.02.2023 -
Vypublikované  01.10.2021