Nórsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Aktualizované 05.07.2022 -
Vypublikované  01.10.2021
Nórsko, Oslo, ilustračná fotografia, Shutterstock
Nórsko, Oslo, ilustračná fotografia, Shutterstock

Aktualizované: 06/06/2022 (bez zmeny od 17/03/2022)

Najnovšie zmeny

Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

 

Pre všetky osoby sa ruší povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 pri ceste, ako aj po príchode na Svalbardy.

 

Prehľad podmienok vstupu do Nórska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Podmienky vstupu do krajiny

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle uvádza informácie získané z autorizovaných verejných zdrojov, nemôže však garantovať postup a rozhodovací proces nórskych úradníkov na letiskách a hraničných prechodoch.

 

Aktualizované informácie o cestovných obmedzeniach pri vstupe do Nórska, ako aj o aktuálnych výnimkách sú dostupné na webovej stránke Nórskej imigračnej služby UDI

 

Pri plánovaní do Nórska dôrazne odporúčame sledovať informácie uvedené na vyššie uvedenej webovej stránke, prípadne na webovej stránke nórskej vládyjednak priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny, prípadne podmienky karantény po vstupe, sa môžu veľmi rýchlo meniť. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny nórsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

 

Od 1. júla 2021 sa Nórsko pripojilo k EÚ/EHP digitálnemu COVID preukazu.

 

Kto má povolený vstup?

Od 25. septembra 2021je na územie Nórska povolený vstup občanom členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj cudzincom s pobytom na území členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

 

Podmienky pre všetky prichádzajúce osoby do Nórska

Od 12. februára 2022 Nórsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nórsku

Oficiálna informačná stránka pre oblasť zdravotníctva v Nórsku

Nórska imigračnej služby (UDI)

Ministerstvo zahraničných vecí Nórska

Nórsky úrad verejného zdravotníctva (FHI)

 

Cestovanie v rámci krajiny (pevninské Nórsko)

Voľné

 

Svalbardy

Pre všetky osoby sa ruší povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 pri ceste, ako aj po príchode na Svalbardy.

 

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke guvernéra Svalbardov.

 

Opatrenia v krajine

Aktuálne epidemiologické opatrenia v krajine si je potrebné preštudovať na webovej stránke nórskeho Úradu pre verejné zdravotníctvo, kde sú uverejnené tiež v anglickom jazyku.

 

Dôležité upozornenie: Miestne autority (miestna samospráva) je oprávnená prijímať v prípade lokálnych ohnísk miestne opatrenia, ktoré môžu byť prísnejšie ako opatrenia celoštátne.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Tranzit cez viedenské letisko Schwechat

Veľvyslanectvo SR v Oslo upozorňuje cestujúcich pri návrate do SR cez letisko Schwechat (Rakúsko), že nové prísnejšie podmienky vstupu do Rakúska sa nedotkli osôb, ktoré cez Rakúsko len tranzitujú.

 

Výnimka pre tranzit zahŕňa vyňatie z povinnosti registrácie a preukázania sa pred odletom z Nórska potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 2G+ platných pre vstup do Rakúska.

 

Osobný tranzit cez Rakúsko (vrátane tranzitu na/z letiska Schwechat) je možný pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez zbytočných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie. Veľvyslanectvo SR v Oslo odporúča cestujúcim z Nórska a Islandu mať pri check-in v mieste odletu potvrdenie o vopred zakúpenom lístku (autobus, vlak, prípadne taxi, prenájom automobilu) z letiska Schwechat do SR.

 

Stiahnite si aj pdf prehlásenie o tranzite  (pdf; 348.03 KB). Je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu.

 

V prípade potreby argumentácie s pozemným personálom letiska (napr. Gardermoen/Oslo) v súvislosti s vyššie uvedenou výnimkou na tranzit do SR dávame do pozornosti

Aktualizované 05.07.2022 -
Vypublikované  01.10.2021