Slovenská republika čo najrozhodnejšie odsudzuje napadnutie Ukrajiny zo strany Ruskej federácie

Aktualizované 03.04.2023 -
Vypublikované  24.02.2022

V súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu bol dnes na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predvolaný veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Igor Bratčikov.

Obrázok k článku
Obrázok k článku

Ministerstvo čo najrozhodnejšie odsúdilo ozbrojený útok ozbrojených síl Ruskej federácie voči Ukrajine ako hrubé porušenie medzinárodného práva a suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Tento útok považujeme za nevyprovokovaný, neopodstatnený a neoprávnený. Ministerstvo zdôraznilo, že ide o najzávažnejšie porušenie medzinárodného práva a viacerých medzinárodných dokumentov, ktorých signatárom je aj Ruská federácia. Vyjadrilo hlboké sklamanie z krokov Ruskej federácie, ktorá má, ako zakladajúci člen Organizácie Spojených národov a navyše aktuálne predsednícka krajina Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, osobitnú zodpovednosť za stabilitu a mier vo svete.

Ministerstvo dôrazne požiadalo o okamžité zastavenie vojenských aktivít Ruskej federácie na Ukrajine a stiahnutie všetkých vojsk Ruskej federácie z celého územia Ukrajiny, vrátane z územia samozvaných separatistických území Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré sú naďalej územím Ukrajiny.

Ministerstvo dôrazne upozornilo, že Ruská federácia v konečnom dôsledku ponesie za hrubé použitie sily a za vzniknutú situáciu vážne dôsledky. Vyzvalo, aby Ruská federácia rešpektovala humanitárne právo a umožnila humanitárny prístup všetkým ľuďom v núdzi.

Aktualizované 03.04.2023 -
Vypublikované  24.02.2022