1. Domov
  2. Home

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine

Belehrad - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

V odpoludňajších hodinách 30.12.2022 boli opätovne otvorené administratívne hraničné priechody medzi Kosovom a Srbskom Jarinje a Brnjak, ktoré boli uzatvorené od 10.12.2022. V súčasnosti sú všetky administratívne hraničné priechody medzi Kosovom a Srbskom v prevádzke. Po odstránení zátarás sú všetky komunikácie v severnom Kosove prejazdné.

Neprehliadnite

Strata dokladov  

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v cudzine, vám môže slovenské veľvyslanectvo v danej krajine vydať náhradný cestovný doklad...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

19.01.2023

Pred sedemnástimi rokmi, 19. januára 2006, došlo k tragickému nešťastiu - zrúteniu vojenského lietadla An-24 pri obci Hejce v Maďarsku.

V odpoludňajších hodinách 30.12.2022 boli opätovne otvorené administratívne hraničné priechody medzi Kosovom a Srbskom Jarinje a Brnjak, ktoré boli uzatvorené od 10.12.2022. V súčasnosti sú všetky administratívne hraničné priechody medzi Kosovom a Srbskom v prevádzke. Po odstránení zátarás sú všetky komunikácie v severnom Kosove prejazdné.

Styčný úrad SR v Prištine informuje cestujúcu verejnosť, že administratívny hraničný priechod medzi Kosovom a Srbskom MERDARE je od 12.00 hod. 29. decembra 2022 opäť otvorený a voľne prístupný zo srbskej strany.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.