Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

22.01.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel; Ministeriál EÚ-Africká únia
23.01.2019
10:00
Rokovanie vlády SR
24.01.2019
13:30
Zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit
27.01.2019
 
ZPC Švajčiarsko / Ženeva

Štátny tajomník Lukáš Parízek

22.01.2019
 
Prijatie GT SEI - p. Roberto Antonione
22.01.2019
 
Prijatie vv Kórejskej republiky - p. Byung Hwa CHUNG
22.01.2019
 
82. schôdza Ústavnoprávneho výboru NR SR
23.01.2019
 
Vystúpenie vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť na tému ,,Úloha OBSE pri riešení konfliktov - SK PRES OBSE"