Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ivan Korčok

17.01.2017
11:00
Prijatie vv Grécka M. L. Marinakis
17.01.2017
12:00
Prijatie vv Turecka A. Üğdül
18.01.2017
11:00
Odovzdanie kópií PL vv Talianska G. Meucci
18.01.2017
15:00
Stretnutie na ÚV SR k ukončeniu SK PRES
18.01.2017
18:00
Recepcia vv DE - odovzdanie vyznamenania J. Händlerovi

Štátny tajomník Lukáš Parízek

16.01.2017
12:00
Stretnutie – S. Gavorová, GR SIEA
17.01.2017
10:00
Prijatie – Abdulhafid M. M. Benzeitun, vv Líbye
17.01.2017
15:30
Prijatie - HỒ ĐẦC Minh NGUYỆT, vv Vietnamu
18.01.2017
15:00
Ceremoniál odovzdávania PL prezidentovi SR
18.01.2017
16:00
Prednáška k zahraničnej politike