Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ivan Korčok

27.02.2017
09:00
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR
28.02.2017
 
ZPC Berlín
01.03.2017
10:00
Zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny k brexitu
01.03.2017
13:00
ZPC Brusel
02.03.2017
00:00
ZPC Brusel
02.03.2017
11:00
Prijatie ŠTAT ÚV Fínska P. Lehtomäki

Štátny tajomník Lukáš Parízek

27.02.2017
 
Riadna dovolenka
28.02.2017
 
Riadna dovolenka
01.03.2017
09:30
Kópie PL – vv. Ugandy
01.03.2017
10:00
Prijatie p. Samir Doumit, HK Bejrút
01.03.2017
11:00
Odovzdávanie poverovacích listín, KPR
01.03.2017
12:30
Pracovný obed –vv. Číny
01.03.2017
15:00
Stretnutie na MF – „Silk Road“
03.03.2017
13:00
Pracovný obed – vv. Kuby