Kultúrna prezentácia

Voltar

Spoločenský večer venovaný oslavám Medzinárodného dňa žien

Spoločenský večer venovaný oslavám Medzinárodného dňa žien

16.3.2020 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Uzbekistan

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Taškente zorganizoval v Taškente 6. marca 2020 spoločenský večer venovaný oslavám Medzinárodného dňa žien. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie slovenského pop operného tria La Gioia (Peter Ďurovec – barytón, Peter Ševčík – barytón a Matej Vaník – tenor) a prezentácia odevných modelov slovenskej módnej návrhárky Renáty Kliski. Program ďalej tvorila charitatívna aukcia obrazov mladej uzbeckej výtvarnej umelkyni Madiny Gafurovej, ktorá venovala 10 obrazov a lady Guli Sheikh (1 obraz), ako aj tombola s vecnými darčekmi, do ktorej sa zapojili len predstaviteľky nežného pohlavia - keďže išlo o tombolu zorganizovanú špeciálne pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý je v Uzbekistane vysoko váženým sviatkom a aj dňom pracovného voľna. Na akcii sa zúčastnilo vyše 160 hostí z radov diplomatického zboru v Taškente, asociácie žien Uzbekistanu, medzinárodného ženského klubu v Taškente, centrálnych inštitúcií, obchodných, politických, parlamentných kruhov, kultúrnych, športových a záujmových organizácií a krajania zo Slovenska. Program otvoril a celé podujatie moderoval veľvyslanec Slovenskej republiky v Taškente Ján Bóry. Z výťažku z predaja obrazov (vyše 700 eur) boli po dohode s vedením detského domu zakúpené potrebné predmety a tovar, ktoré boli 13. marca 2020 osobne veľvyslancom Slovenskej republiky v Taškente a jeho manželkou Jarmilou Bóryovou odovzdané v priestoroch Detského domova č. 30 , ktorý patrí k jedným z najchudobnejších v celom Taškente. Ďalších približne 300 eur vo forme poukážky na nákup hygienických a čistiacich prostriedkov za výhodné výrobné ceny venoval na akciu jeden zo slovenských sponzorov Tibor Bercík. Medzi ďalších sponzorov patrili Vasiľ Šimko a slovensko-uzbecký manželský pár zo Samarkandu, Lucia Ščipová a Lazíz Rahmatov.