Poľnohospodárstvo a rybolov

Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) 

Rada sa skladá z ministrov členských krajín Európskej únie zodpovedných za poľnohospodárstvo a rybolov, ktorí sa stretávajú pravidelne každý mesiac. Úlohou je zabezpečiť poľnohospodárom primerané podmienky pre živočíšnu a rastlinnú produkciu, zákazníkom kvalitné potraviny za primerané ceny a zachovať dedičstvo vidieka. Na dosiahnutie týchto cieľov bola prijatá Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, ktorá sa postupne menila tak, aby zohľadňovala meniace sa potreby spoločnosti, pričom sa kladie čoraz väčší dôraz na bezpečnosť potravín, ochranu životného prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj vidieka. K spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov sú k dispozícii viaceré nástroje. Prvý pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby a druhý pilier obsahuje intenzívnu podporu rozvoja vidieka. 

 

Viac informácií: 

Rada AGRIFISH

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (európske záležitosti)

Dátum poslednej aktualizácie: 29.4.2020 Dátum vytvorenia: 11.4.2013