Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

 
Priority rumunského predsedníctva sú:
 
1. Európa konvergencie
 
2. bezpečnejšia Európa
 
3. Európa ako silný globálny aktér
 
4. Európa spoločných hodnôt
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Voltar

V hre je ELA – Európsky orgán práce

V hre je ELA – Európsky orgán práce

10.12.2018 | Slovensko a Európska únia | Belgicko

Brusel (6. decembra 2018) – Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti mala pred sebou náročnú agendu hneď v prvý deň dvojdňového zasadnutia.

 

Ministri práce a sociánych vecí prijali spoločnú pozíciu k návrhu na zriadenie Európskeho orgánu práce (ELA).

 

„V oblasti mobility pracovníkov a cezhraničného poskytovania služieb máme pretrvávajúce problémy. Naše možnosti na národnej úrovni majú v tomto smere limity. Preto verím, že ELA má potenciál byť pridanou hodnotu,“ uviedol minister práce Ján Richter, ktorý na zasadnutí Rady zastupoval Slovenskú republiku, a dodal: „Slovenská republika sa bude uchádzať o sídlo nového orgánu práce a je pripravená sa zapojiť do transparentného výberového procesu sídla.“

 

V ďalšej diskusii ministri podčiarkli potrebu zvýšenej ochrany pracovníkov pred onkologickými ochoreniami z povolania a opätovne konštatovali, že je potrebné posilniť existujúce predpisy Únie.

 

Rada odobrila aj odporúčania pre členské štáty v oblasti modernizácie systémov sociálnej ochrany. Cieľom je zaručenie primeranej ochrany všetkých zamestnancov a živnostníkov (SZČO) v rýchlo sa meniacom svete práce.

 

Obedňajšiu diskusiu venovali ministri vysoko aktuálnej téme podpore investícií do ľudského kapitálu prostredníctvom finančných prostriedkov Únie na nasledujúcich sedem rokov.

 

Minister J. Richter sa okrem samotného zasadnutia zúčastnil aj viacerých bilaterálnych stretnutí s rezortnými kolegami z Belgicka, Luxemburska, Rumunska a so štátnou tajomníčkou španielskeho ministerstva práce. V bilaterálnych rokovaniach rezonovala najmä téma Európskeho orgánu práce a snaha Slovenskej republiky získať jeho sídlo.

 

Minister Ján Richter po skončení zasadnutia odpovedal na otázky agentúry TASR. Videozáznam tu: https://bit.ly/2zQBtpL