Štátny tajomník František Ružička prijal lotyšskú veľvyslankyňu

28.2.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal 28. februára 2020 veľvyslankyňu Lotyšskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Veroniku Erte. 


 
Prijatie sa uskutočnilo v kontexte intenzívneho rozvoja slovensko-lotyšských vzťahov, ktorých dôkazom sú aj časté stykové aktivity najvyšších predstaviteľov Slovenska a Lotyšska. V priebehu posledného pol druha roka navštívili Lotyšsko všetci najvyšší ústavní činitelia SR. Recipročne by mal koncom mája tohto roku na Slovensko zavítať lotyšský prezident Egils Levits. 

 

Prehlbovaniu vzťahov oboch krajín napomáha príbuznosť záujmov a zhoda v hodnotení väčšiny otázok európskej a medzinárodnej politiky, ako aj angažovanosť SR pri zabezpečovaní bezpečnosti Pobaltia. 

 

„Priestor na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce vidíme nielen v oblasti európskych politík, ale aj pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality do roku 2050 a v podpore digitalizácie a európskych hodnôt. Za dôležitú považujeme aj oblasť kybernetickej bezpečnosti a boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám. Zároveň si ceníme prístup Lotyšska ako silného podporovateľa multilateralizmu“, zdôraznil štátny tajomník F. Ružička. 

 

Intenzívne kontakty rozvíjame aj v ekonomickej oblasti a v oblasti turizmu, čomu napomáha priama linka AirBaltic Riga-Poprad. 

 

Veľvyslankyňa V. Erte na stretnutí zároveň odovzdala štátnemu tajomníkovi vyhlásenie Saeimy (lotyšského parlamentu) z polovice januára tohto roku venované 80. výročiu okupácie Lotyšska zo strany Sovietskeho zväzu a informovala o podaní žiadosti Lotyšska 24. februára 2020 v Ženeve o prijatie za asociovaného člena Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN.