190719_Parizek_Graziano_0012

Štátny tajomník a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo SR v OBSE L. Parízek prijal predsedu Vojenského výboru EÚ C. Graziana.

190719_Parizek_Graziano_0029.jpg

Rokovanie štátneho tajomníka L. Parízka s delegáciou predsedu Vojenského výboru EÚ C. Graziana

Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Záverečný účet ministerstva za rok 2011