Ingrid Brocková

 

Ingrid BROCKOVÁ, Ing., PhD., M.I.P.P. 

Dátum a miesto narodenia: 13. september 1963, Bratislava

 

Vzdelanie:

1998 - 1999 SAIS The Paul H.Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington, D.C., USA; špecializácia: medzinárodná verejná politika, titul: Master v medzinárodnej verejnej politike (M.I.P.P.)
1992 - 1994
Univerzita J.A. Komenského v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov
Právnickej fakulty, Bratislava; Medzinárodné vzťahy. Postgraduálne štúdium
1986 - 1991 Slovenská vysoká škola technická, Chemickotechnologická fakulta,
Bratislava/Praha; zameranie: optimalizácia výroby. Titul: Ph.D.
1981 - 1986
Slovenská vysoká škola technická, Chemickotechnologická fakulta, Bratislava;
zameranie: Riadenie a ekonomika priemyslu; Titul: Ing. (5-r. štúdium)

 

 

Štúdium a prax v zahraničí:

2008 IPDET, Charleton University, Ottawa, Kanada;
zameranie: program hodnotenia efektívnosti projektov; ukončené diplomom
2007 Európska komisia, Direktoriát rozvojovej politiky, Brusel, Belgicko;
zameranie: budovanie kapacity rozvojovej pomoci
1994 Stanford University, Hoover Institution, USA;
zameranie:medzinárodné vzťahy, zahraničná a domáca politika USA; certifikát 
1992 Saint Mary’s University, Halifax, Kanada;
zameranie: manažment zmeny; certifikát   

 

 

Pracovné skúsenosti:

2018 - 2020 mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR,
stála predstaviteľka SR pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Paríž
2015 - 2017 generálna riaditeľka, Sekcia hospodárskej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
2011 - 2015  mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR, stála predstaviteľka SR pri OECD, Paríž
2009 - 2011 riaditeľka, Odbor politík Európskej únie, Ministerstvo zahraničných vecí SR,
zameranie: sektorové politiky Európskej únie
2001 - 2008 predstaviteľka Svetovej banky v SR: zameranie: dialóg a spolupráca s vládou SR v sektorových politikách, riadenie portfólia programov v SR
1993 - 2001 Ministerstvo zahraničných vecí SR 
riaditeľka (od 07/2001) a zástupca riaditeľa Odboru analýz  a plánovania (07/2000); 
II. tajomník (ekonomická agenda) na Veľvyslanectve SR vo Washingtone USA (05/1996–06/2000);
referent a zástupca riaditeľa Odboru medzinárodnej ekonomickej spolupráce (10/1993–04/1996)
1989 – 1991 Finančný expert, ZSNP Žiar nad Hronom,  členka tímu na modernizáciu výroby hliníka,
spolupráca s Nórskou  spoločnosťou Norsk Hydro a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD)

 

Znalosť jazykov: Anglický jazyk, francúzsky jazyk (mierne pokročilá) 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.4.2020 Dátum vytvorenia: 9.4.2020