Obchodné a podnikateľské misie

Voltar

Veľvyslanectvo SR v Osle zorganizovalo návštevu nórskych nákupcov vín na Slovensku

Veľvyslanectvo SR v Osle zorganizovalo návštevu nórskych nákupcov vín na Slovensku

6.2.2020 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Nórsko

Hlavným cieľom cesty bolo predstaviť nórskemu importérovi a nákupcom jednotlivé vinárstva v SR a presadiť slovenské vína na nórskom trhu. V rámci trojdňovej návštevy Slovenska v dňoch 15. – 17. januára 2020 nákupcovia navštívili slovenské vinárstva, o návštevu ktorých prejavili záujem v nadväznosti na ich účasť na prezentačnom podujatí, ktoré na pôde zastupiteľského úradu v  Osle otvorila PPV a ministerka pôdohospodárstva, pani Gabriela Matečná, 24. októbra 2019 za početnej účasti nórskych importérov, distribútorov a nákupcov vín. Počas návštevy Slovenska každý výrobca vína podrobne predstavil svoju produkciu a ponuku vín, históriu vzniku, ako aj zameranie vinárstva. Je potrebné vyzdvihnúť ochotu a odhodlanosť vinárstiev nadviazať na získané kontakty počas podujatia v Osle a prijať nórskych zástupcov. Taktiež profesionalitu a odbornosť prezentácií svojej produkcie každého z nich. Konkrétne obchodné rokovania prispeli k budovaniu obchodných vzťahov medzi nórskymi a slovenskými podnikateľskými subjektami. Návšteva zároveň poskytla vhodnú príležitosť na prezentáciu rôznych vinohradníckych oblastí na Slovensku, ale aj prezentáciu Slovenska ako vhodnej turistickej destinácie.