Obstarávania a tendre

Voltar

Brazílska národná dopravná agentúra (ANTT) vyhlásila výberové konanie na koncesiu na údržbu a opravu diaľnice BR-101/SC.

Brazílska národná dopravná agentúra (ANTT) vyhlásila výberové konanie na koncesiu na údržbu a opravu diaľnice BR-101/SC.

18.11.2019 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Brazília

Očakáva sa, že ANTT vyhodnotí ponuky 21. februára 2020. Koncesia bude trvať 30 rokov. Ďalšie podrobnosti nájdete tu: http://www.antt.gov.br/rodovias/BR101SC/EditalBR101SC.html

Národná agentúra pre pozemnú dopravu (ANTT) uverejnila tento štvrtok (7/11) v Úradnom vestníku únie (DOU) oznámenie o koncesii BR-101 / SC, v úseku medzi Paulo Lopes / SC (km 244) +680) a hranica so štátom Rio Grande do Sul (km 465 + 100).

Aukcia je naplánovaná na 21/2/2020, o 10.00 hod., Na B3 S.A.- BRAZÍLIA, POCKET, BALCONY, v São Paulo / SP (Rua XV de Novembro, 275). Podľa tohto oznámenia bude hodnotiacim kritériom najnižšia hodnota základného mýta, stanovená na 5,19 R $ (päť reais a devätnásť centov), pre obojsmerný výber (v oboch smeroch diaľnice), s projektom IRR. 9,2% ročne

Na aukcii sa môžu zúčastniť brazílske alebo zahraničné spoločnosti, subjekty doplnkového sociálneho zabezpečenia a investičné fondy, a to jednotlivo alebo v konzorciu, ktoré musí predložiť dokumenty týkajúce sa právnych, ekonomických, finančných, daňových, pracovných a technických kvalifikácií, aby sa mohli zúčastniť na podujatí. Okrem toho skupiny, ktoré ponúkajú väčšie zľavy (nad 10%), budú musieť predstavovať ďalší kapitál. Tento mechanizmus zabezpečí udržateľné návrhy.

Zainteresované strany, ktoré potrebujú ďalšie objasnenie, ich môžu požiadať o ANTT od 8.00 hod. 8. novembra 2019 do 18.00 hod. 6. decembra 2019.

 

viac informácii v prílohe