Obstarávania a tendre

Voltar

Tender na výstavbu jednokoľajnej železničnej trate v Macedónsku

Tender na výstavbu jednokoľajnej železničnej trate v Macedónsku

27.5.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Severné Macedónsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Skopje informujú podnikateľskú verejnosť o tendri, ktorý vypísala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). 

 

Predmetom tendra je výstavba (s výnimkou elektrifikácie) jednokoľajnej železničnej trate medzi Beljakovcami a Krivou Palankou v dĺžke 34 km ako súčasť transeurópskeho dopravného koridoru VIII. Do tendra je možné prihlásiť sa najneskôr do 7. júla 2016, 12:00 hod. SEČ.

 

Bližšie informácie o tendri je možné získať prostredníctvom hypertextového odkazu:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-160523a.html