Obstarávania a tendre

Voltar

Tender pre vybudovanie 200 kV prenosovej sústavy elektrického vedenia v severnej časti krajiny – informácia

Tender pre vybudovanie 200 kV prenosovej sústavy elektrického vedenia v severnej časti krajiny – informácia

6.8.2018 | Medzinárodné tendre | Albánsko

OST v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného agentúrou pre verejné obstarávanie uviedol, že termín predkladania ponúk je 31.08.2018 a maximálny rozpočet na realizáciu projektu je vo výške 1,2 mld. Lekov, v prepočte 11,2 mil. USD alebo 9,5 mil. EUR. Projekt bude financovaný prostredníctvom OST a práce musia byť dokončené do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Kontrakt predpokladá výstavbu novej vysokonapäťovej elektrickej siete 200 kV v oblasti Burrel-Peshkopi a ďalšie práce na rozvodni v Burrel.

Popis tendra – nová 220 kV linka Burrel - Peshkopi do rozvodne v Burrel, časť 1

Termín predloženia ponúk – 31.08.2018 do 10,00 hod.

Referenčné číslo – REF-81527-07-31-2018

Podrobný popis tendra – http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/

Kontakt na OST:
E-mail - info@ost.al , http://www.ost.al

Kontaktná osoba: Albi General, e-mail: a.gjenerali@ost.al , tel: +355 69 205 4757