BREXIT - informácie pre podnikateľov

Vzhľadom na najaktuálnejší vývoj v Spojenom kráľovstve si Vás dovoľujeme informovať, že: 

 

V prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, nastane 31.októbra 2019 odchod UK z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý brexit. 

 

V prípade, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie časovo dlhšie predĺženie, Spojené kráľovstvo počas tohto obdobia ostáva členským štátom EÚ so všetkými právami a povinnosťami. 

 

So zreteľom na dosiaľ neukončený legislatívny proces v Spojenom kráľovstve sú všetky informácie na našej webovej stránke vecne aktuálne a správne. 

 

Informácie a predmetné termíny budú priebežne aktualizované v závislosti od vývoja situácie. 

 

 

Obchod s tovarom a so službami

 

Clá

 

Ochrana práv duševného vlastníctva

 

Doprava

 

Obchodné právo

 

Konkurzné konanie a reštrukturalizácia

 

Overovanie verejných listín

 

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

 

 
Európska komisia ukončila prípravy na scenár brexit bez dohody (no deal). Európska komisia vyzvala občanov a podniky, aby sa i naďalej aktívne informovali o priamych dopadoch na ich život, prácu alebo podnikanie ktorý môže nastať 31.októbra 2019. Európska komisia zároveň zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11. Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu.
 
 
Linka EDCC je k dispozícií:
- v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00
- cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia
- v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom a talianskom jazyku 7 dní v týždni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00
 
 
Kontakty na zastupiteľské úrady SR pre prípady núdze:
 

Veľvyslanectvo SR v Dubline  +353 879031549 (núdzová linka)

Veľvyslanectvo SR v Londýne  +44 7866410783 (núdzová linka)
 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.4.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019