Ekonomické správy

Voltar

Slovensko na Expo Mongolia

Slovensko na Expo Mongolia

17.10.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Mongolsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky so sídlom v Pekingu sa prostredníctvom Projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR v dňoch 9. až 11. októbra 2019 zúčastnilo medzinárodnej výstavy Expo Mongolia v Ulanbátare. Medzinárodná výstava Expo Mongolia sa koná pravidelne každý rok a je zameraná najmä na ťažobné odvetvie, ktoré tvorí základ Mongolského hospodárstva. Na území tejto krajiny sa nachádza až 69 druhov nerastov, vzácnych hornín a zemín (meď, uhlie, zlato, molybdén, fluorit, urán, cín, volfrám, fosfáty, nikel, zinok, striebro, železná ruda), zdrojov uhlia, medi, železnej rudy, zinku a zlata.
 
V Slovenskom národnom stánku zástupcovia ambasády a podnikateľskej obce prezentovali širokej laickej a odbornej verejnosti skúsenosti slovenských baníckych spoločností s poradenstvom a technickým vybavením pre ťažobný priemysel, ale aj možnosti turizmu, či štúdia na Slovensku. Vzájomná ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Mongolskom môže prosperovať aj vďaka silnej komunite Mongolských občanov, ktorí v minulosti študovali na Slovensku a majú záujem o rozvoj vzájomných vzťahov v ekonomickej aj kultúrnej oblasti.
 
Projektová schéma ekonomickej diplomacie je forma podpory exportu slovenských malých a stredných podnikov. Tento rok bol projekt v súlade so širšími cieľmi slovenskej diplomacie v Mongolsku zameraný na prezentáciu  Slovenska ako krajiny s bohatým skúsenosťami v oblasti baníctva a na posilnenia značky  #GoodIdeaSlovakia.