Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

19.11.2019
 
ZPC Belgicko / Brusel; Rada pre všeobecné záležitosti
20.11.2019
13:00
Diskusia so študentmi Gymnázia P.J.Šafárika Rožňava
20.11.2019
15:00
Výjazdové rokovanie vlády SR v Rožňave
21.11.2019
08:00
Diskusia so študentmi Spojenej školy Modrý kameň
21.11.2019
10:00
Výjazdové rokovanie vlády vo Veľkom Krtíši
22.11.2019
13:30
Stretnutie so zástupcami európskych inštitúcií k návrhu osnov týkajúcich sa problematiky EÚ pre základné a stredné školy
22.11.2019
15:00
Prijatie delegácie Európskej komisie proti rasizmu a intolerancií
25.11.2019
13:30
Strategická komisia pre EÚ záležitosti - klimatická zmena

Štátny tajomník Lukáš Parízek

19.11.2019
 
ZPC India/Dillí - 5th India-Europe 29 Business Forum
20.11.2019
 
ZPC India/Dillí - 5th India-Europe 29 Business Forum
21.11.2019
 
ZPC India/Dillí - 5th India-Europe 29 Business Forum
22.11.2019
 
ZPC India/Dillí - 5th India-Europe 29 Business Forum
24.11.2019
 
ZPC Belgicko/Brusel - Zasadnutie Rady FAC/Development