Úradujúci predseda

MIROSLAV LAJČÁK,

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 


Miroslav Lajčák


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Telefón:
+ 421 2 5978 3001
+ 421 2 5978 3002
Fax: + 421 2 5978 3009
E-mail: kami@mzv.sk


facebook Twitter  youtube 

 

 

Miroslav Lajčák strávil celý svoj profesionálny život prácou v diplomatickej službe svojej krajiny a tiež v medzinárodných inštitúciách.

 

Profesionálnu kariéru začal v roku 1988 na Ministerstve zahraničných vecí bývalého Československa, v rokoch 1991 až 1993 bol vyslaný najprv na Československom veľvyslanectve v Moskve a po rozdelení Československa v roku 1993 pokračoval v rovnakej pozícii na veľvyslanectve SR.

 

Po návrate na Slovensko v roku 1993 zohral dôležitú úlohu pri transformácii svojej mladej krajiny. Aktívne sa podieľal na vytváraní národnej diplomatickej služby ako riaditeľ kabinetu ministra a neskôr predsedu vlády.
V roku 1994 bol vymenovaný za veľvyslanca v Japonsku. Po návrate na Slovensko v roku 1998 sa stal opäť riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí. V rokoch 1999 až 2001 bol súčasne výkonným asistentom vtedajšieho osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán.

 

Po ukončení pôsobenia v Belehrade na pozícií veľvyslanca SR v Juhoslovanskej zväzovej republike, Albánsku a Macedónsku (2001-2005) bol menovaný za politického riaditeľa na Ministerstve zahraničných vecí SR (2005-2007). V roku 2005 bol vedúcim organizačného tímu pre prípravu samitu Bush-Putin v Bratislave.

 

V roku 2006 zohral v mene Európskej únie kľúčovú úlohu pri zorganizovaní referenda o nezávislosti Čiernej hory a dohľade nad jeho priebehom.

 

V roku 2007 bol M. Lajčák vymenovaný za vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a osobitného predstaviteľa Európskej Únie v Bosne a Hercegovine (BaH). Počas jeho pôsobenia podpísala BaH stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ, čo bol na dlhé roky najvýznamnejší integračný úspech krajiny.

 

Od roku 2009 do júla 2010 zastával funkciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

V rokoch 2010 – 2012 pracoval ako výkonný riaditeľ pre Európu a strednú Áziu v novovytvorenej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v Bruseli. Popri pozícii výkonného riaditeľa ESVČ bol aj hlavným vyjednávačom EÚ pre Asociačnú dohodu s Ukrajinou a Moldavskom, ako aj zástupcom EÚ  v rokovaniach “5 plus 2” o Podnestersku.

 

Od apríla 2012 zastáva M. Lajčák post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí (v rokoch 2012-2016 aj v pozícii podpredsedu vlády) Slovenskej republiky. Do funkcie ministra bol opätovne vymenovaný v marci 2016 a v marci 2018.

 

V máji 2017 ho Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov zvolilo za predsedu svojho 72. zasadnutia, ktoré trvalo od septembra 2017 do septembra 2018. Tento mandát vykonával popri funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Od januára do decembra 2019 pôsobil na čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ako jej úradujúci predseda.

 

M. Lajčák vyštudoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Univerzitné vzdelanie ukončil postgraduálnym štúdiom práva na Univerzite Komenského v Bratislave a získaním titulu doktor práv. 

 

Je držiteľom viacerých vyznamenaní, vrátane Rádu juhoslovanskej hviezdy prvého stupňa (2005), Čestného rádu Moldavskej republiky (2014), Rádu čiernohorskej veľkej hviezdy (2016) a Kráľovského rádu Polarnej hviezdy od švédskeho kráľa Carla XVI. Gustafa (2020). Boli mu udelené čestné doktoráty z Národnej vysokej školy politických štúdií a verejnej správy v Bukurešti (2018), Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (2018), Univerzity v Mostare (2019), Univerzita Čiernej Hory (2019) a Univerzity národného a svetového hospodárstva v Sofii (2019).

 

Miroslav Lajčák sa narodil v roku 1963 v Poprade. Je ženatý a má dve dcéry.

 

Na stiahnutie: pdf Miroslav Lajčák - životopis  (pdf; 381.62 KB)

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2.2020 Dátum vytvorenia: 27.5.2015