Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
09.06.1934 Dohovor o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Republikou československou a Zväzom sovietskych socialistických republík
20.06.1934 Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom rumunským o dvojitom zdanení v odbore pozostalostných dávok
01.12.1934 Zmluva o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných medzi Republikou československou a veľkovojvodstvom Lexemburským
14.02.1935 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
15.02.1935 Dodatková zmluva o civilnom súdnom konaní medzi republikou Československou a Spojeným Kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
15.02.1935 Dodatková zmluva o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska - rozšírenie na Nový Zéland
15.02.1935 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
15.02.1935 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Bahamy od 28.07.1977
15.02.1935 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Svazijsko od 6.9.1968 (č.18/1980 Zb.)
15.02.1935 Dodatková zmluva o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska - rozšírenie na Austráliu
<<      4    5    6    7    8    9    10    11    12       >>