Ideový príbeh značky Slovensko a jeho subznačiek

Prvou časťou komplexného návrhu „značky Slovensko“ je ideový príbeh značky krajiny.

 

Tento príbeh vychádza z výsledkov realizovaných „brandingových“ štúdií a prieskumov, pričom k základným požiadavkám zadania patrilo, aby bola značka svojím obsahom príťažlivá, zrozumiteľná, dostatočne špecifická, pravdivá a dôveryhodná pre zahraničnú a domácu verejnosť.

 

Ideový príbeh značky je ďalej zhmotnený do podoby sloganu. Zo základného sloganu vychádzajú sub-slogany pre jednotlivé segmenty hospodárstva, ktoré sú v rámci prezentácie krajiny v zahraničí najvýraznejšie (cestovný ruch, zahraničné investície, export, kultúra a šport). 

 

pdf Príbeh značky Slovensko  (pdf; 153.58 KB)