Podanie žiadosti

pdf Používateľská príručka elektronických služieb  (pdf; 8.35 MB)

 

Vydávanie vodičského preukazu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vydanie vodičského preukazu príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Vydávanie pasu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vydanie cestovného pasu príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Vydávanie občianskeho preukazu v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o náhradný cestovný doklad (NCD) príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Výpis z registra trestov v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí.

Prejsť k službe

#TopPage

Vydávanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Služba je určená pre Slovákov v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky alebo majú slovenskú národnosť a uchovávajú si slovenské národné povedomie. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

Služba je určená pre pozostalých občana Slovenskej republiky, ktorý zomrel v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o sprievodný list na prepravu zbraní príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o úmrtí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať zápis o úmrtí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si pozostalá osoba rezervuje stretnutie pre vybavenie zápisu vzhľadom na krajinu v ktorej sa pozostalý občana nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o narodení

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky narodených v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky zosobášených v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - žiadosť o zmenu mena a priezviska

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zmenu mena a priezviska do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadosti  o  vydanie  osvedčenia  o  štátnom  občianstve  SR  v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vystavenie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, alebo o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje počas pobytu v zahraničí stretnutie pre vybavenie žiadosti.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí

Služba je určená pre osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadajú počas svojho pobytu v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie svojej žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí.

Prejsť k službe

#TopPage

Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať oznámenie o stave núdze príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

Prejsť k službe

#TopPage

Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o poskytnutie pôžičky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je rozhodnutie o poskytnutí pôžičky občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. Pre využitie služby je potrebné byť prihlásený prostredníctvom eID karty a vyplnený elektronický formulár podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

Prejsť k službe

#TopPage

Registrácia pred cestou do zahraničia

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na podaní občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí.  Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania.

Prejsť k službe

#TopPage

Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie pre zmenu informácií o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Prejsť k službe

#TopPage

Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

 

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie pre odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Prejsť k službe

#TopPage