Registrácia pred cestou do zahraničia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách.
 
Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik krízových situácií upozorňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach formou SMS, prípadne občanov kontaktuje telefonicky. 

K využitiu služby MZVaEZ - systému pomoci cestujúcich v zahraničí je potrebné vyplnenie registračného formulára, ktorý vyžaduje vyplnenie nasledovných údajov:

 

  • Registrujúca osoba – osobné informácie (meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónny kontakt, mail a iné)
  • Spolucestujúci – počet spolucestujúcich, prípadne ich meno, priezvisko a kontaktné údaje)
  • Cestovný plán – cieľová krajina, dátum odchodu, dátum príchodu, tranzitné krajiny
  • Kontaktná osoba  v Slovenskej republike pre prípad núdzového kontaktovania (meno, priezvisko, telefónny kontakt, mail)

 

Ak cestujete spolu viacerí, stačí, ak je zaregistrovaná jedna osoba s údajmi o cestovnom pláne a počet spolucestujúcich alebo môžete zadať mená a kontaktné údaje všetkých spolucestujúcich. Registrujúcim môže byť cestovná kancelária.
Odporúčame uvádzať tranzitné krajiny počas cesty a čo najpresnejšie miesta pobytu (mestá, hotely) kvôli lokalizácii v prípade núdze.


Pri registrácii je vhodné uviesť blízku kontaktnú osobu v Slovenskej republike, ktorá necestuje, ale je s registrujúcou osobou v príbuzenskom alebo inom blízkom vzťahu.

Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť rýchlu pomoc cestujúcim v núdzi. Ak si zvolíte možnosť poskytovania dôležitých informácií a včasného varovania o situácii v krajinách cestovného plánu prostredníctvom e-mailu, získate informácie o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách vášho pobytu.

Po úspešnej registrácii vám bude na mail zaslaný registračný kód, ktorým môžete zmeniť údaje registrácie alebo zrušiť registráciu.
 
UPOZORNENIE
V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dôležitosť správne uvedených údajov, najmä kontaktov a krajín, ktoré občania počas cesty navštívia.
Poskytnuté osobné údaje MZVEZ SR využíva a uchováva len k uvedeným účelom (viď. politika ochrany súkromia). Informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané.
Vyplnením a potvrdením registračného formulára dávate prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

 

 

Registrácia

Zmena registrácie Zrušenie registrácie