Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane

9.12.2014 | Kultúrna prezentácia | Stredoeurópska kultúrna platforma | Azerbajdžan

V priestoroch Národného múzea umenia v azerbajdžanskom Baku bola 26. novembra 2014 otvorená výstava s názvom „Hot & Cold“. Pod českým predsedníctvom ho zorganizovala Stredoeurópska kultúrna platforma - združenie krajín V4 spolu s Rakúskom a Slovinskom založená v roku 2001, ktorej cieľom je predovšetkým posilnenie spoločnej identity krajín strednej Európy a podpory spoločných kultúrnych projektov s akcentom na prezentáciu vlastnej identity. Výstava umeleckého skla a porcelánu zobrazuje tvorbu nielen popredných európskych značiek, ale súčasne dostali svoj priestor aj menšie dizajn štúdiá.

Predsedníctvo Slovenskej republiky je plánované v prvom polroku 2015 a prichádza s myšlienkou umelecky znázorniť a prezentovať aktivity krajín regiónu strednej Európy v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci. Podujatie s názvom „Ako stredná Európa pomáha svetu“ sa uskutoční v máji 2015 v Oslo a umožní predstaviť širokej verejnosti, akým spôsobom sa nielen Slovensko angažuje v tejto oblasti, ale aj ostatné členské krajiny Stredoeurópske kultúrnej platformy. Celé podujatie v Oslo sa bude niesť aj v rámci Európskeho roku rozvoja 2015 vyhláseného Európskou úniou.

Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane Prezentácia Stredoeurópskej kultúrnej platformy v Azerbajdžane