2018 - Slováci naprieč storočím

História Slovákov ako moderného národa a rovnocenného partnera iných národov bola zavŕšená až koncom 20. storočia. Bola to cesta, mapujúca zrýchlené dejiny storočia, odvíjajúca sa pod vplyvom národno-historických, celoeurópskych i svetových pohybov po páde komunizmu a konca studenej vojny.


 


V slovenských moderných dejinách je niekoľko nosných etáp: počnúc 1. svetovou vojnou a vznikom Československa, cez dvadsaťročné medzivojnové obdobie demokratickej Československej republiky, vojnovú Slovenskú republiku v rokoch 1939 – 1945, štyridsaťročné obdobie komunizmu v rokoch 1948 – 1989, až po vznik prvej demokratickej slovenskej samostatnej štátnosti v roku 1993. Každé toto obdobie má niekoľko medzníkov – vznik štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž 1938, Slovenské národné povstanie 1944, komunistický prevrat 1948, inváziu vojsk Varšavskej zmluvy 1968, nežnú revolúciu 1989, integráciu Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr NATO a Európskej únie 2004, či prijatie spoločnej európskej meny 2009.

 


 

 

 

 

 

 

 

Autor textov k výročiam: Slavomír Michálek, HÚ SAV
Dátum poslednej aktualizácie: 18.1.2018 Dátum vytvorenia: 13.11.2017
Назад

Špeciálne vydanie známky venovanej 25. výročiu existencie Slovenskej republiky v Brazílii

Špeciálne vydanie známky venovanej 25. výročiu existencie Slovenskej republiky v Brazílii

6.12.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Brazília

V reprezentatívnych priestoroch Veľvyslanectva SR v Brazílii sa 4. decembra 2018 sa uskutočnila slávnostná ceremónia inaugurácie špeciálneho vydania známky venovanej 25. výročiu existencie Slovenskej republiky, ktorú spoločne pripravili Zastupiteľskú úrad SR v Brazílii v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Belo Horizonte a Brazílskou poštou. Známku spoločne inaugurovali veľvyslanec Milan Zachar a prezident Brazílskej pošty gen. Juarez Cunha. Autorom známky je mladý slovenský výtvarník Luka Brase (vlastným menom Lukáš Brašeň), ktorý si za motív známky zvolil Bratislavský hrad, dominantu slovenského hlavného mesta a významný pamätník spoločenského a historického vývoja Slovenska.