Ekonomické správy

 • 27.02.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Maďarsko
  S radosťou Vás informujeme a zároveň pozývame na podujatie v organizácií Obchodnej a priemyselnej komory Peštianskej a Érdskej župy, na 7. ročník podujatia „ÉRDSKE SÝKORKY” – Jarná výstava a veľtrh.
 • 27.02.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  V Belehrade sa posledný marcový týždeň uskutoční exkluzívny salón vín, ktorý zhromaždí 30 najlepších regionálnych producentov vín - sprievodným programom je Selekcia regionálnych ružových vín.
 • ikonka galerie
  ikonka suboru
  27.02.2020
  | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kuvajt
  Kuvajt ako jedna z najbohatších krajín sveta ponúka trh s množstvom príležitostí pre slovenské spoločnosti napríklad v sektore potravinárstva, technologického rozvoja, informačno-komunikačných technológií a softvérových riešení.
 • 27.02.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Argentína
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o možnosti participácie na medzinárodnej konferencii 5. Svetové fórum miestneho ekonomického rozvoja, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. – 8. mája 2020 v Córdobe, Argentína.
 • 26.02.2020
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  V rámci prezentačných aktivít na slovenských univerzitách súvisiacich s ekonomickou dimenziou zahraničnej politiky boli 26. februára 2020 Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre študentov verejnej správy Fakulty sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metóda v Trnave odprezentované informácie o finančných schémach rezortu zahraničia vrátane projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie, projektov v rámci dobrovoľných príspevkov SR v medzinárodných organizáciách, dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky, či projektov oficiálnej rozvojovej pomoci.
 • ikonka suboru
  26.02.2020
  | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Cieľom Slovak Challenge Fund je uľahčiť prenos slovenského know-how a inovatívnych riešení, ktoré adresujú rozvojové výzvy v partnerských krajinách a prispievajú tak k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).
 • ikonka galerie
  25.02.2020
  | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Výstavy a veľtrhy
  Podujatie bude primárne zamerané na obchodné rokovania (B2B) podnikateľských subjektov, ktoré ponúkajú alebo hľadajú spoluprácu v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví
 • ikonka suboru
  25.02.2020
  | Ekonomické správy | Poľsko
  Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s jednotlivými formami podnikania na území Poľska s uvedením vzorových príkladov, daňovou problematikou a pracovnoprávnymi vzťahmi.
 • 24.02.2020
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Ukrajina
  Stretnutie riaditeľky odboru neobchodovateľného rizika Eximbanky Barbory Kudzejovej s predstaviteľmi Klubu bankárov UA a členmi Medzinárodného obchodného klubu UA.
 • 24.02.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
  Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o úspešnom a atraktívnom podujatí – XII. Salóne vína Wine Style, ktorý sa bude konať v hotely Crowne Plaza, Belehrad.