Salvador

Vlajka Salvadoru

Salvádor

San Salvador - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Aktualizované: 02/11/2021 (bez zmeny od 20/10/2021)
Salvádor otvoril svoje hranice na vstup pre cudzincov svoje územie. Vládne úrady povolili štandardné komerčné letecké spojenia do/z Salvadoru (nie sú však zatiaľ v takom rozsahu ako pred korona krízou).

Podmienky vstupu
Aktualizované 15.06.2022
Publikované 14.06.2022

Občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného pasu môže do Salvádorskej republiky cestovať bez víz za účelom turistiky na dobu nie dlhšiu ako 90 dní. Ak plánujete zotrvať na území Salvádorskej republiky dlhšie ako 90 dní, je potrebné požiadať (minimálne 5 dní vopred) o predĺženie pobytu na príslušnom migračnom úrade v Salvádorskej republike. Pri neoprávnenom prekročení bezvízového pobytu je potrebné uhradiť finančnú pokutu vo výške od 73 do 365 USD.  

Víza sa nevyžadujú od občanov, ktorých účel cesty je napr. účasť na stretnutiach, konferenciách, výskum a pod. Avšak je potrebné predložiť pozývací list od príslušnej inštitúcie. V tomto prípade dostane občan povolenie na pobyt 45 dní, pričom je možné požiadať o predĺženie o ďalších 45 dní (minimálne 5 dní vopred).  

Guatemala, Honduras, Salvádor a Nikaragua sú členmi tzv. C4 – zoskupenia voľného pohybu osôb. To pre cestovateľov v praxi znamená, že tieto štáty medzi sebou zdieľajú informácie o pohybe cudzincov cez ich vnútorné hranice a najmä, že celkový maximálny počet dní bezvízového turistického pobytu (90 dní) sa sčíta, čiže nie je možné prekročiť 90 dní súvislého pobytu celkom vo všetkých týchto krajinách. 

Zároveň je potrebné pri prvom vstupe do priestoru C4 (cez ktorúkoľvek z uvedených štyroch krajín) skontrolovať koľko dní pobytu zapísal migračný úradník do formulára. Nie je pravidlom, že migrační úradníci povolia 90 dní, preto je potrebné v prípade potreby o tento počet dní požiadať. 

Dokumenty potrebné na vstup do Salvádorskej republiky na tzv. bezvízový vstup: 

Pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného odchodu zo Salvádorskej republiky a s minimálne jednou voľnou stránkou 

Pri odchode z krajiny je potrebné uhradiť poplatok, ktorý už však býva zahrnutý v cene letenky.  

Nie je vyžadované žiadne povinné očkovanie okrem prípadov, keď cudzinec vstupuje na územie Salvádoru z krajín s rizikom žltej zimnice (Afrika, Južná Amerika).

Cestovanie s deťmi
Publikované 15.06.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené povolenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Salvádorskej republiky. Povolenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny, prípadne iného svetového jazyka. Overenie notárskeho povolenia formou apostily vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka, prípadne do iného svetového jazyka. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 13.6.2022, 333 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 13.6.2022, 329 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 17. novembra 2021 sa cestujúci na vstup do krajiny, vrátane zahraničných turistov, nemusia preukazovať žiadnym testom na COVID-19 ani potvrdením o vykonanom očkovaní proti COVID-19, či potvrdením o prekonaní COVID-19.

Nové opatrenia však neznamenajú, že sa na letiskách pri vstupe do Salvadoru zrušili úplne aj možné zdravotné kontroly (napr. meranie teploty), najmä v prípade, že vstupujúca osoba vykazuje príznaky COVID-19. Salvádorské úrady o zrušení povinnosti cestujúcich predkladať negatívne testy na COVID-19 alebo potvrdenia o zaočkovaní pri vstupe do krajiny informovali aj letecké spoločnosti.

Salvádorské úrady však zároveň odporúčajú, aby vstupujúce osoby do krajiny aj naďalej dodržiavali sanitárne/hygienická predpisy (nosenie rúšok, zachovávanie odstupu, dezinfekcia rúk, a pod.)

Veľvyslanectvo SR v Mexiku však aj naďalej odporúča, aby v prípade ciest do Salvádoru cestujúci vopred konzultovali so svojou leteckou spoločnosťou potrebu predloženia negatívneho PCR testu na COVID-19 pri vstupe na palubu lietadla, keďže tieto testy môže vyžadovať v rámci svojich podmienok samotná letecká spoločnosť.  

Vzhľadom na nestálosť situácie v celom regióne Strednej Ameriky spôsobenej pandémiou COVID-19 však Veľvyslanectvo SR v Mexiku ešte neodporúča cestovať do Salvadoru.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je umožnený, verejná doprava funguje, kontrolovaný políciou je však tranzit vo večerných a skorých ranných hodinách, pri prípadnej kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny v týchto hodinách. 

 

Podmienky tranzitu a odchod

Salvádorské  úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit v noci, resp. skoro ráno pre občanov SR konzulárne potvrdenia.  Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Salvádoru. 

 

Opatrenia v krajine

Nosenie rúškach v obchodoch, bankách, nemocniciach, resp. pri návšteve v iných otvorených inštitúciách je stále povinné. Krajina podľa stavu situácie s vírusom postupne obnovuje niektoré vybrané/nevyhnutné ekonomické odvetvia za prísneho dodržiavania hygienicko-bezpečnostných podmienok. Sú otvorené reštaurácie, hotely, nákupné centrá (zatiaľ s obmedzenou kapacitou) 

Zaočkovať sa vakcínou proti COVID-19 sa môžu aj zahraničné osoby/turisti bez rezidenčného pobytu v Salvádore.   

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 15.06.2022

Väčšina obchodov, reštaurácií, požičovní automobilov a hotelov akceptuje bežné platobné karty (najrozšírenejšie VISA alebo MasterCard).  

Od roku 2010 je oficiálnym platidlom aj americký dolár. Výmena iných valút ako americké doláre je problematická. Výmena eura je možná v niektorých bankách, avšak za veľmi nevýhodný kurz. Od roku 2021 je oficiálnym platidlom aj Bitcoin.  

Pri platení v reštauráciách býva zvykom nechať prepitné vo výške približne 10 %. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 15.06.2022

Do krajiny je zakázané dovážať živé zvieratá, potraviny, rastliny, alkohol - povolené 2 l na osobu, cigarety (max. 2 kartóny na osobu). Potraviny je možné dovážať len za podmienky, že majú zdravotnú registráciu a certifikát pôvodu. Finančnú hotovosť nad 10 000 USD je potrebné deklarovať na hranici. 

Info pre motoristov
Publikované 15.06.2022

Jazda autom je na pravej strane cesty. Pre požičanie automobilu nie je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Stav hlavných ciest v Salvádore je pomerne dobrý. Na niektorých vedľajších cestách treba použiť terénne vozidlo. Treba venovať pozornosť pri jazde kvôli špecifikám miestnej jazdy, možnosti stretnutia s chodcami, zvieratami a pod. Chodci zvyčajne nemajú prednosť, preto sa odporúča výrazná opatrnosť pri prechádzaní.  

Hromadná doprava: Neodporúča sa využívať služby hromadnej dopravy (autobusy), či už kvôli veľkému počtu nehôd, ale aj kvôli ich častým prepadnutiam.  

Bezpečnostná situácia
Publikované 15.06.2022

Miera kriminality je v Salvádore pomerne vysoká, a to najmä v hlavnom meste San Salvador. Veľmi časté sú pouličné krádeže, prepadnutia a pod. V krajine pôsobia organizované pouličné mládežnícke skupiny tzv. maras, ktoré páchajú násilnú trestnú činnosť. Odporúča sa dbať na ostražitosť pri cestách, využiť bezpečný transfer z letiska, vyhýbať sa opusteným miestam a necestovať v noci.  

Prírodné nebezpečenstvá: aktívne sopky, časté a niekedy veľmi ničivé zemetrasenia, možné hurikány. 
Vo všeobecnosti platí zásada dodržiavania štandardnej bezpečnosti. Odporúča sa vyhýbať okázalému obliekaniu a správaniu. Ďalej sa odporúča nosiť so sebou kópiu pasu a samotný pas nechať na bezpečnom mieste. Existujú problémy s krádežami, najmä v autobusoch. Nechodiť na miesta mimo hlavných, či turistických ťahov. Necestovať v noci, nezastavovať na ceste. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 15.06.2022

Letecké spojenie: Medzinárodné letisko v Salvádore sa nachádza v San Salvadore. Priame letecké spojenie SR so Salvádorom neexistuje.

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 15.06.2022

Dôrazne odporúčame občanom SR mať pred cestou do Salvádoru vybavené cestovné/zdravotné poistenie. Zdravotná starostlivosť je na nízkej úrovni. Nie je možné počítať s ošetrením bez vopred vyplatenej hotovosti alebo preukázaní medzinárodnej kreditnej karty. Povinné očkovanie proti niektorému ochoreniu pri vstupe do krajiny nie je vyžadované (okrem prípadov, keď cudzinec vstupuje na územie Salvádoru z krajín s rizikom žltej zimnice (Afrika, Južná Amerika). O odporúčaných očkovaniach poskytujú na Slovensku informácie príslušné oddelenia cudzineckých chorôb.  

V Salvádore sa vyskytujú niektoré exotické choroby prenášané komármi ako zika, dengue a chikungunya. 

Klimatické podmienky

Publikované 15.06.2022

Tropické, obdobie dažďov (máj-október), suché obdobie (november-apríl), tropické na pobreží, miernejšie vo vyšších polohách. 

Salvádorské pláže sú pomerne nebezpečné. Typické sú veľmi silné prúdy. Preto sa odporúča obozretnosť pri kúpaní sa. 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Salvádor je
25. december
Vianoce
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január sobota Nový rok
14. apríl štvrtok Zelený štvrtok
15. apríl piatok Veľký piatok
16. apríl sobota Biela sobota
1. máj nedeľa Deň práce
10. máj utorok Deň matiek
17. jún piatok Deň otcov
6. august sobota Národný deň
15. september štvrtok Deň nezávisloti
2. november streda Sviatok všetkých svätých
25. december nedeľa Vianoce
Dôležité telefónne čísla
Publikované 15.06.2022

Predvoľba krajiny: +503 

Záchranná služba: 121 

Polícia, núdzové volania: 911 
národná civilná polícia: 231 0000, 221 2383 

hasiči: 913 
červený kríž: 222 5155 

Rady a odporúčania
Publikované 15.06.2022
 • Počas pobytu v Salvádore Veľvyslanectvo SR slovenským občanom odporúča: 

 • Všetky cennosti, vrátane dokladov,  mať uložené v príručnej batožine, v hoteli uložiť do sejfu 

 • Pred cestou si spraviť fotokópie všetkých dokladov, leteniek a platobných kariet 

 • V prípade, že do krajiny dovážate hotovosť vyššiu ako 10 000 USD, je nutné tento fakt deklarovať 

 • Majte všetky dôležité telefónne čísla poruke, napr. veľvyslanectva SR, číslo hotela, známych a podobne 

 • V žiadnom prípade nenechávať cennosti v aute 

 • Zdržať sa nosenia drahých šperkov a hodiniek, drahých fotoaparátov a pútať tak pozornosť prípadných zlodejov 

 • V hoteloch využiť možnosť uskladnenia cenností do hotelového sejfu 

 • Nevyužívať služby neautorizovaných turistických sprievodcov, využiť odporučenie hotela, alebo organizovanú turistiku cez tour operátora 

 • Po krajine neodporúčame cestný tranzit v noci v akejkoľvek oblasti 

 • Nepiť vodu z vodovodu, piť len balenú vodu 

 • V celom Salvádore je elektrické napätie 110 V a zásuvky sú prispôsobené pre zástrčky s plochými konektormi 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

San Salvádor (24. júla) – „Demokracia je základná podmienka pre dlhodobý udržateľný rozvoj a mala by byť jeho ústredným bodom,“ uviedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na ministerskej konferencii Spoločenstva demokracií v San Salvádore.Delegáti z niekoľkých desiatok krajín v hlavnom meste Salvádoru diskutovali o spôsobe prepojenia dobrého vládnutia a hospodárskeho rozvoja v kontexte napĺňania globálnych rozvojových cieľov.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal dnes (26. Marca 2015) dezignovanú veľvyslankyňu Salvádorskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Carmen Maríe Gallardo de Hernándezovú pri príležitosti odovzdania kópií jej poverovacích listín.


Salvador

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov El Salvador
Oficiálny názov Salvádorská republika
Oficiálny anglický názov Republic of El Salvador
Zaužívaný názov Salvádor
Miestny názov krajiny República de El Salvador
Svetadiel Južná Amerika
Hlavné mesto San Salvador
Anglický názov hlavného mesta San Salvador
Miestny názov hlavného mesta San Salvador
Názov meny Americký dolár, Bitcoin (od 2021)
Medzinárodná skratka meny USD, BTC
Telefónna predvoľba +503
Úradné jazyky Španielčina
Časové pásmo -0600
Internetová doména .sv
Medzinárodná poznávacia značka SV
Zem. dĺžka hl. mesta -89.19142
Zem. šírka hl. mesta 13.69899
Vznik štátu 15.09.1821
Štátne zriadenie Prezidentská republika s pluralitným politickým systémom

Hlava štátu Nayib Bukele
Predseda vlády Funkciu vykonáva v súlade s ústavou prezident krajiny
Minister zahraničných vecí Juana Alexandra Hill Tinoco
Webová stránka ministerstva

https://rree.gob.sv/

Uznanie Slovenskej republiky 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 01.01.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku

Julio Verne 35, 11 560 Mexiko
Telefón
+52 5552806669
Fax
+52 5552806294
Núdzová linka
+525539991020

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Ekonomické informácie o teritóriu
Salvador - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 883.4 kB, 18.7.2022, 35 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Salvador - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 883.4 kB, 18.7.2022, 35 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Salvador - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 883.4 kB, 18.7.2022, 35 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Anton Jurkovič
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku
Email anton.jurkovic@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, konzul, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top