Ľudské právaAktuality
Aktuálne správy a vyhlásenia k ľudským právam
Aktuálne ľudskoprávne témy
Podpora slobody náboženstva alebo presvedčenia vo svete, podpora slobody médií a bezpečnosti novinárov vo svete, boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám intolerancie vrátane  antisemitizmu, pripomínanie si holokaustu 
Rada OSN pre ľudské práva
Členstvo Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva
Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv
Prehľad  inštitúcií a medzinárodných orgánov, ktoré poskytujú ochranu pri porušení ľudských práv
Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány
Organizácia Spojených národov a Európska únia v kontexte ochrany ľudských práv
Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov
Výsledky monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike.
Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu

Ciele, aktivity a história aliancie,  definícia antisemitizmu

Rada Európy

Základné informácie o Rade Európy

OBSE
Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín, predstaviteľ OBSE pre slobodu médií, predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Najnovšie správy

Bratislava 14. máj 2024 – Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa dnes uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti 30. výročia pôsobenia Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku s cieľom vyzdvihnúť jeho úlohu a spoluprácu so slovenskými štátnymi orgánmi a partnerskými organizáciami.

Je nevyhnutné, aby sa dialóg a mier vrátili do diplomacie „Vzájomná podpora, komunikácia, vytváranie a posilňovanie partnerstiev nikdy nehrali takú dôležitú úlohu ako dnes, v čase výrazných geopolitických zmien a bezpečnostných hrozieb. Multilateralizmus, čo je spolupráca krajín na globálnej úrovni, preto patrí k zásadným pilierom a je nevyhnutné, aby sa dialóg, uplatňovanie rovnakých štandardov a mier vrátili do slovníkov diplomacie,“ zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa multilateralizmu a mierovej diplomacie.

Zástupcovia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky dnes (10. apríla 2024) podpísali v Budapešti zápisnicu z 15. zasadnutia medzivládnej Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Obe strany sa zhodli v 54 opatreniach a odporúčaniach v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva či infraštruktúry, ktorých cieľom je skvalitniť život Slovákov v Maďarsku a rovnako Maďarov žijúcich na Slovensku.