Pracovná návšteva veľvyslanca v regióne Samegrelo-Zemo Svaneti

Vypublikované  30.09.2020

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Gruzínsku Pavel Vízdal uskutočnil 28. a 29. septembra pracovnú cestu do regiónu Samegrelo-Zemo Svaneti. Počas návštevy, za prítomnosti úradujúceho guvernéra Malchaza Toriu, podpísal tohtoročný deviaty malý grant s mimovládnou organizáciou Centrum miestneho rozvoja a inovácií. Projekt je financovaný z prostriedkov SlovakAid. Mimovládna organizácia zakúpi a nainštaluje 6 detských ihrísk v 6 predškolských zariadeniach v rôznych obciach regiónu, konkrétne v Lesišine, Muchuri, Achuti, Kitsia, Vedidkari a Chkhorotsko, ktoré celkovo navštevuje viac ako 340 detí. Po podpísaní zmluvy sa uskutočnilo pracovné stretnutie s bývalým guvernérom Alexandrom Motsereliom, ktorý tento projekt inicioval. Počas druhého dňa pracovnej cesty veľvyslanec navštívil dve miestne samosprávy a bol prijatý starostami obcí Chkhorotsko a Kitsia, v ktorých sa bude implementovať uvedený malý projekt. Zároveň rokoval s primátorom mesta Zugdidi Giorgim Šengeliom  Počas všetkých stretnutí boli posúdené možnosti ďalšej rozvojovej pomoci so sektorovým zameraním na zdravie, bezpečnosť potravín a poľnohospodárstva, podporu občianskej spoločnosti, infraštruktúry a udržateľného využívania prírodných zdrojov, v rámci ktorých bude možné podporiť aj iniciatívy miestnych samospráv na inštaláciu alebo rekonštrukciu vybavenia slúžiaceho na predškolskú výchovu detí alebo poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti. Slovenská republika z prostriedkov SlovakAid, prostredníctvom rôznych nástrojov rozvojovej spolupráce, v ostatnom období poskytla tomuto regiónu viac ako 100-tisíc eur. Slovenská rozvojová spolupráca je v tejto časti Gruzínska dôležitá aj z hľadiska toho, že tu žije väčšina vnútorne presídlených osôb z Abcházska. Počas stretnutí boli posúdené aj možnosti aktívnejšej spolupráce na úrovni krajov a nadviazanie kontaktov medzi mestami. Veľvyslanec zároveň navštívil spoločnosť Sadadiano, ktorá začala exportovať gruzínsky čaj aj na Slovensko.

Vypublikované  30.09.2020