1. Domov
 2. Služby
 3. COVID-19
 4. Cestovanie krok za krokom v čase COVID-19

Cestovanie krok za krokom


Obsah
  Aktualizované 17.06.2022
  Publikované 24.05.2022

  Stručný manuál pre slovenských občanov, ako si bezpečne a ľahko naplánovať cestu za hranice.

  Príprava pred vycestovaním

  Skontrolujte obmedzenia a podmienky vstupu do vašej vybranej cieľovej destinácie a tiež podmienky pre krajiny, ktorými budete tranzitovať.

  Ak je pre vstup do krajiny potrebný test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, overte si, čo musí potvrdenie obsahovať a v akom jazyku má byť vyhotovené a tiež aké sú podmienky pre cestovanie s deťmi.
  Informácie môžete zistiť aj na príslušnom veľvyslanectve krajiny do ktorej cestujete.

  Informujte sa u poskytovateľa ubytovania o aktuálnych miestnych opatreniach proti šíreniu COVID-19. Prečítajte si odporúčania a pokyny miestnych úradov a dodržiavajte všetky opatrenia počas cesty a v cieľovom mieste. Pred alebo počas pobytu sa môžu náhle meniť miestne, aj medzinárodné cestovné obmedzenia.

  Zabezpečte si vhodné cestovné poistenie, ktoré pokryje aj prípad, ak by ste museli v súvislosti s COVID-19 ostať v krajine dlhšie, ako ste plánovali.

  Využite našu službu dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia. Cieľom služby je poskytnúť registrovaným občanom aktuálne informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom.

   

  Pripravte si doklady

  Skontrolujte si platnosť cestovných dokladov a overte si, aká platnosť sa vyžaduje pre krajinu, ktorú plánujete navštíviť, prípadne, či je potrebné vízum pre vstup. Rovnaké informácie si overte pre všetky krajiny, cez ktoré plánujete tranzitovať do cieľovej krajiny.

  V prípade leteckej dopravy, kontaktujte leteckú spoločnosť a informujte sa, aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe do lietadla.

  Nezabudnite si so sebou zobrať aj potrebné potvrdenia (v anglickom alebo inom vyžadovanom jazyku) o zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom teste, ktoré môžu byť súčasťou podmienok vstupu do danej krajiny.

   

  Keď ste v zahraničí

  Naďalej sledujte aktualizácie cestovných upozornení. Kedykoľvek môže prísť k náhlym zmenám v opatreniach.

  Buďte pripravení vyhovieť meniacim sa obmedzeniam na zvládnutie miestnych ohnísk COVID-19, ako sú napríklad hraničné uzávery, obmedzenia pohybu, testovanie a požiadavky na karanténu.

  Ak máte pozitívny test na COVID-19, možno bude potrebné vyhľadať ošetrenie tam, kde ste, a zostať, kým sa nezotavíte. Ak vám miestne orgány nariadia karanténu, mali by ste očakávať, že tak urobíte tam, kde sa práve nachádzate.
  Cestovné obmedzenia môžu nečakane zdržať váš návrat domov. Buďte pripravení na možné meškanie. Uistite sa, že máte prístup k dostatočným finančným prostriedkom a že ste sa dohodli na praktických opatreniach, ak ste boli preč dlhšie, ako bolo plánované.

  V prípade meškania by ste mali byť v kontakte so svojou cestovnou kanceláriou alebo leteckou spoločnosťou ohľadom akýchkoľvek zmien v cestovných poriadkoch.

   

  Ak sa pre náhle zmeny v obmedzeniach nemôžete vrátiť na Slovensko

  Ak cestujete do zahraničia a nemôžete sa vrátiť na Slovensko , obráťte sa na svoju leteckú spoločnosť alebo poskytovateľa cestovania. Ak potrebujete urgentnú pomoc, môžete sa obrátiť na najbližšie veľvyslanectvo alebo generálny konzulát .

  Pozrite si naše odporúčania, ako postupovať v prípade núdze v zahraničí.

   

  Návrat a pricestovanie na Slovensko

  Zistite si vopred, aké sú aktuálne platné podmienky návratu na Slovensko.

  Ak cestujete leteckou dopravou, kontaktujte leteckú spoločnosť a informujte sa, aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe do lietadla.

  Ak máte otázky k pravidlám pri vstupe na Slovensko, odporúčame kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR.