1. Domov
  2. Podpora podnikania

Podpora podnikania v zahraničí

Prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov poskytujeme
informácie nevyhnutné k presadzovaniu vašich podnikateľských ambícií
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania
kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.


Azerbajdžan - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 397.7 kB, 22.9.2023, 441 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuality

25.03.2024

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Veľvyslanectvom SR v Baku pozývajú slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Azerbajdžanu, ktorá sa bude konať 6. - 7. mája 2024 pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu vlády SR v Baku.

06.07.2021

Azerbajdžan je pre Slovensko dôležitou partnerskou krajinou v regióne južného Kaukazu, doslova na križovatke dvoch kontinentov. Napriek geografickej vzdialenosti pokračuje náš spoločný záujem o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov. Rokovaniami priamo v Baku som potvrdil záujem Slovenska o pokračovanie politického dialógu aj posilnenie dvojstrannej spolupráce, s dôrazom na obchodno-ekonomickú oblasť....