1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne zastupuje záujmy Slovenskej republiky vo Švajčiarskej konfederácii a v Lichtenštajnskom kniežatstve a podieľa sa na zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky so zameraním na rozvoj bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky s vyššie uvedenými krajinami.

Poskytuje taktiež niektoré služby občanom Slovenskej republiky v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch.