1. Domov
  2. Podpora podnikania

Podpora podnikania v zahraničí

Prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov poskytujeme
informácie nevyhnutné k presadzovaniu vašich podnikateľských ambícií
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania
kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.


Dokumenty

Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 18.7.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuality

V rámci realizácie štátnej návštevy prezidentky Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta Švajčiarskej konfederácie I. Cassisa, pripravil Zastupiteľský úrad v Berne v dňoch 19.-20. mája program pre 33 člennú ekonomickú delegáciu

Slovensko-švajčiarski dobrovoľníci, lekári a farmaceuti založili z podnetu prebiehajúcej vojny na Ukrajine humanitárnu organizáciu Cuore in Mano, ktorej hlavnou činnosťou je aj v spolupráci so Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Berne, postupná distribúcia vyzbieranej humanitárnej pomoci prostredníctvom slovenskej organizácie Medkan ďalej na Ukrajinu.

V súvislosti s humanitárnou krízou na Ukrajine, vypravila dňa 5. marca 2022 skupina švajčiarsko-slovenských dobrovoľníkov nákladné auto s humanitárnou pomocou smerujúce z kantónu Ticino do Starej Ľubovne.

Zelený vodík je jedným z kľúčových zdrojov energie, šetrných voči životnému prostrediu, so širokým využitím vrátane priemyslu a v mobilite. Vodík (H2) patrí ku kľúčom k dosiahnutiu bezuhlíkových cieľov nielen v rámci EÚ. Veľvyslanec Alexander Micovčin navštívil švajčiarskych partnerov aktívnych v oblasti zeleného vodíka.

Využitie možností individuálnych online konzultácií s ekonomickou diplomatkou ZÚ Bern a manažérom Prodigo Sàrl.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje o konaní online konzultácií pre slovenské spoločnosti Know-how švajčiarskeho trhu dňa 7. októbra 2021 od 10.00. Organizátormi sú SARIO, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne a spoločnosť podporujúca podnikanie vo Švajčiarsku Prodigo Sàrl. Zároveň ponúka možnosť bezplatných individuálnych online konzultácií s ekonomickou diplomatkou Lindou Kapustovou Helbichovou a manažérom Prodigo Sàrl, Michelom Patteetom.

Webinár na vysoko aktuálnu tému „Smart riešenia v uskladňovaní energie a obnoviteľné zdroje“

V rámci realizácie oficiálnych návštev v jednotlivých kantónoch Švajčiarska, ktorých cieľom je prezentácia Slovenskej republiky, získavanie nových námetov na spoluprácu Slovensko – Švajčiarsko s dôrazom na spoluprácu v hospodárskej oblasti, navštívila 28. mája 2019 veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová kantón Solothurn.

Pracovná návšteva a rokovanie veľvyslankyne SR v Berne Andrey Elschekovej Matisovej v spoločnosti Bobst (22. júna 2018) bolo zamerané na nadviazanie kontaktov s CEO a majiteľom firmy J. P. Bobstom a s členmi manažmentu, na oboznámenie sa s hlavnými princípmi, ktorými sa firma riadi pri svojich aktivitách, ako aj na prezentovanie SR ako atraktívnej krajiny na prípadné investície spoločnosti.

Zastupiteľský úrad SR v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o aktualizácii zoznamu identifikovaných obchodných prekážok, s ktorými sa stretávajú podnikateľské subjekty členských štátov EÚ pri vstupe a pôsobení na švajčiarskom trhu.