1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Oznamy a upozornenia pred cestou

Oznamy a upozornenia pred cestou

Varovanie (výstraha) pred zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v niektorých oblastiach krajiny.

V krajine bol vyhlásený núdzový stav 14. decembra 2022 s platnosťou 30 dní a 19. decembra nariadený zákaz vychádzania v určitých hodinách v 15 provinciách Peru, medzi nimi turistické oblasti ako Cuzco, Machu Picchu, Arequipa, Puna a Ayacucho.

Na vstup do krajiny zaočkované osoby majú povinnosť predložiť potvrdenie o zaočkovaní (úplne zaočkovaná osoba minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny) vakcínou schválenou krajinou pôvodu a predložiť potvrdenie o cestovnom poistení pokrývajúce výdavky na hospitalizáciu a izoláciu COVID-19 počas pobytu v Uruguaji.

Na vstup musia občania Slovenskej republiky spĺňať aspoň jednu z uvedených podmienok...

Vláda Paraguaja rozhodla o otvorení hraníc pre vstup cudzincov na územie Paraguaja. Od 15. októbra 2020 sú otvorené hraničné priechody s Brazíliou a od 21. októbra 2020 sú obnovené medzinárodné lety na medzinárodnom letisku v hlavnom meste Asuncióne.

Vláda Čile informovala o otvorení hraníc pre vstup cudzincov na územie Čile od 1. novembra 2021.

Cestujúci pred vstupom do krajiny majú povinnosť vyplniť elektronický formulár...

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires informuje o vyhlásení výnimočného stavu na juhu Čile v dôsledku násilných demonštrácií spojených s vandalizmom.

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby...

Na vstup do Paraguaja z krajín Brazília, Bolívia, Peru a Venezuela je od 14. februára podmienkou preukázať sa medzinárodným očkovacím certifikátom s očkovaním proti žltej zimnici. Rovnako sa ním osoba musí preukázať aj pri odchode z Paraguaja do jednej z týchto krajín.