COVID-19

Aktualizované 02.02.2023
02.02.2023
Od 2. februára 2023 sa na základe rozhodnutia spolkovej vlády ruší v celom Nemecku povinnosť nosenia ochrannej masky pre cestujúcich vo vlakoch a autobusoch diaľkovej verejnej dopravy. Týmto nariadením sa zároveň ruší aj povinnosť nosenia masky v regionálnej doprave v deviatich spolkových krajinách, v ktorých toto nariadenie doposiaľ platilo. Povinnosť nosiť masky typu FFP2 v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach zostáva v platnosti do 7. apríla 2023.
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do Nemecka

Od 1. júna 2022 Nemecko zrušilo kategóriu vysokorizikových krajín/oblastí s vysokou incidenciou a z hľadiska výskytu COVID-19 ustanovuje len jednu kategóriu - krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu. V súčasnom období nie je žiadna krajina/oblasť zaradená do kategórie krajín s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Keďže žiadna krajina/oblasť nie je zaradená medzi krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, ani pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je od 1. júna 2022 povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka.

Zrušená bola aj povinnosť pri príchode do Nemecka predložiť negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.

Dynamický vývoj výskytu COVID-19 môže krátkodobo zmeniť zaradenie niektorého štátu/oblasti, do kategórie krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, preto odporúčame sledovať informácie publikované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

 

Regionálne odlišnosti v spolkových krajinách

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti týkajúce sa opatrení súvisiacich s COVID-19. 

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

 

Oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nemecku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v anglickom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v anglickom jazyku

 

Opatrenia v krajine

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Prehľad aktuálnych opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

Od 2. februára 2023 sa na základe rozhodnutia spolkovej vlády ruší v celom Nemecku povinnosť nosenia ochrannej masky pre cestujúcich vo vlakoch a autobusoch diaľkovej verejnej dopravy.

Týmto nariadením sa zároveň ruší aj povinnosť nosenia masky v regionálnej doprave v deviatich spolkových krajinách, v ktorých toto nariadenie doposiaľ platilo. Povinnosť nosiť masky typu FFP2 v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach zostáva v platnosti do 7. apríla 2023.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR