Práca v krajine

Publikované 25.05.2022

Oblasť pracovného práva: 

  • dôkladne sa informovať o  úpravách v oblasti všeobecného zmluvného práva a pracovného práva. Preveriť si svojho budúceho zamestnávateľa a podmienky zamestnania. Zamestnanec musí mať vopred uzavretú riadnu pracovnú zmluvu, ktorej bude rozumieť a ktorá bude obsahovať všetky základné náležitosti, teda druh práce, miesto výkonu, pracovnú dobu, výšku mzdy a spôsob je vyplácania.
  • vopred preštudovať pracovnú (písomnú) zmluvu a začať pracovať až po jej podpísaní  (nie na základe ústnej dohody). Pokiaľ občan neporozumie zmluve, odporúčame nechať ju posúdiť právnikovi.
  • ak dôjde k nevyplateniu mzdy, resp. prepusteniu zo zamestnaneckého pomeru, je jednoduchšie na posúdenie kritérií a vymáhanie pohľadávok v zmysle nemeckého pracovného a živnostenského práva využiť služby advokáta.
  • ak dôjde  k vypovedaniu pracovnej zmluvy zo strany nemeckého zamestnávateľa, ktoré zamestnanec považuje za neoprávnené, resp. v rozpore s pracovnou zmluvou, je potrebné zohľadniť lehotu na podanie žaloby (vo väčšine prípadov je lehota 3 týždne).
  • v prípade, že občan vykonáva prácu bez písomnej zmluvy a  dochádza k nevyplácaniu  mzdy, resp. prepusteniu z pracovného pomeru, je komplikované aj prostredníctvom advokátskych kancelárií vymáhanie pohľadávok. V takomto prípade občan vykonáva prácu na vlastné riziko.
  • aj keď je slovenský občan živnostníkom, má vlastnú firmu, často sa stáva, že v Nemecku je v zamestnaneckom pracovnom pomere, pričom nie je riadne prihlásený k povinnému sociálnemu poisteniu.
  • upozorňujeme, že služby advokátskych kancelárií sú spoplatnené. 

Každá firma je v Nemecku zaregistrovaná na príslušnej Obchodnej a priemyselnej komore (Industrie und Handelskammer-IHK), pri vykonávaní živnosti na príslušnom Gewerbemat.Na príslušnom finančnom úrade v Nemecku -Finanzamt si môže overiť, či firma, ktorá zamestnáva občana odvádza zaňho príslušné dane a na príslušnej pobočke nemeckej  zdravotnej poisťovne- Die Gesundheitskasse, či za neho zamestnávateľ odvádza príslušné dávky (to platí aj v prípade, že nemá pracovnú zmluvu).