1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Strata dokladov

Strata dokladov

Publikované 12.07.2022

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Nemecku a taktiež polícii Slovenskej republiky. 

Nahlásenie na políciu SR je možné osobne na Generálnom konzuláte SR v Mníchove podaním vyplneného a podpísaného formulára. 

docx
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(docx; 59 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad 

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len jednosmerne, na nevyhnutnú dobu potrebnú na cestu do Slovenskej republiky. 

Doklad nie je použiteľný na prípadný návrat do Nemecka alebo do iných krajín. 

1. O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení Generálnom konzuláte v Mníchove v prípade straty alebo krádeže cestovného dokladu, ak žiadateľ potrebuje cestovať do SR. Je potrebné predložiť potvrdenie nemeckej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť poplatok 10 eur. Za vydanie náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 eur. 

2. O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne  aj v prípade novonarodeného dieťaťa (dieťa narodené v Nemecku), ktoré ešte nemá vystavený slovenský rodný list a rodičia potrebujú z vážnych dôvodov cestovať s dieťaťom do SR. V takom prípade je potrebné k žiadosti o vystavenie náhradného cestovného dokladu predložiť nasledovné doklady a zaplatiť správny poplatok vo výške 10 eur. 

  • predložiť cestovné doklady rodičov 

  • nemecký rodný list dieťaťa s oficiálnym prekladom do slovenského jazyka