1. Domov
  2. Služby
  3. Rezervácia termínu

Rezervácia termínu


Aktualizované 07.09.2022
Publikované 07.09.2022

Elektronické služby

Od 1. apríla 2022 prechádza generálny konzulát na objednávanie termínov prostredníctvom elektronických služieb. Pred objednaním termínu sa ubezpečte, že budete mať všetky potrebné doklady na podanie žiadosti. Všetky informácie nájdete v časti konzulárne služby.  

Objednávanie sa telefonicky už nie je potrebné.  

 

Kedy je generálny kozulát zatvorený

Generálny konzulát nemá úradné hodiny v čase sviatkov a dní voľna ustanovených v Slovenskej republike. 

 

Vyhotovené cestovné doklady

Vyhotovené cestovné doklady je možné vyzdvihnúť na generálnom konzuláte bez termínu v čase od 8.30 do 9.00 hod v pracovné dni utorok, streda a štvrtok (okrem sviatkov a voľných dní v SR). 

 

Osobná prítomnosť je nevyhnutná

Podanie žiadostí, pri všetkých konzulárnych úkonoch, je možné iba osobne. Pri vybavovaní cestovných dokladov, pasu alebo náhradného cestovného dokladu, je vždy nutná aj účasť osoby, ktorej sa doklad vystavuje, a to z dôvodu snímania biometrických údajov vrátane fotografovania osoby

 

Originály dokumentov

Všetky doklady súvisiace s vybavovaním konzulárnych úkonov sa na generálnom konzuláte predkladajú buď v origináloch alebo overených kópiách, niektoré je potrebné opatriť vyšším overením tzv. apostil

 

Včasná rezervácia termínu

Termíny na vystavenie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu odporúčame rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, keďže lehota na získanie cestovného pasu/ občianskeho preukazu od podania žiadosti je približne dva mesiace

Všetky formuláre potrebné k vybaveniu žiadostí sú dostupné aj pri návšteve generálneho konzulátu.