1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Publikované 11.05.2022

Holandsko je krajina s nízkou mierou násilných trestných činov. Obeťami trestných činov proti majetku, najmä krádeží osobných vecí na uliciach veľkých miest (najnebezpečnejším mestom s najväčším počtom krádeží a vlámaní je Amsterdam), vecí uložených v automobiloch a v hotelových izbách, sú predovšetkým turisti. Dramatický nárast zaznamenali elektronické krádeže so zapojením tzv. skimming techniky na kopírovanie bankových kariet.

Demonštrácie pod policajným dohľadom sú bežné v počte od niekoľko demonštrantov až po niekoľko tisíc demonštrujúcich. Kvôli riziku, že aj pokojné demonštrácie sa môžu zmeniť na konfrontačné, príp. prerásť do násilia, odporúča sa zvýšená opatrnosť.