Strata dokladov

Aktualizované 24.06.2022
Publikované 20.05.2022

V prípade odcudzenia alebo straty cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie cudzineckej polície Holandska – Vreemdelingenpolitie. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Haagu alebo na polícii v SR. 

 

Vreemdelingenpolitie - Cudzinecká polícia 

Policajný útvar v Holandsku, ktorý sa zaoberá otázkami pre cudzincov sa nazýva Vreemdelingenpolitie (Nájdenie najbližšieho oddelenia Cudzineckej polície): 0900 8844 (0,28 eur/min) 

Centrálne oddelenia Cudzineckej polície 

Vreemdelingenpolitie Amsterdam 
Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam 
020 559 63 00 

Vreemdelingenpolitie Rotterdam 
Post box 70023 
3000 LD Rotterdam 
0900 8844 

Vreemdelingenpolitie Haag 
Stadhoudersplantsoen 24 
2517 Haag Stadhoudersplantsoen 
070 360 98 79 

Vreemdelingenpolitie Utrecht 
Kroonstraat 25 
3511 RC Utrecht 
030 239 6353 

 

Ak nemáte možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii SR, udalosť nahláste na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Haagu. Vyžaduje sa osobná návšteva a overenie totožnosti žiadateľa. Stratu/odcudzenie dokladov je možné nahlásiť prostredníctvom telefonického čísla +31704167773 – Konzulárne oddelenie, počas úradných hodín.