1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Indonézia

Publikované 06.05.2022

Celková politická situácia v Indonézii je relatívne stabilná, ale medzinárodné a vnútropolitické udalosti môžu vyvolať verejné protesty a nepokoje, pri ktorých hrozí riziko násilia. V prípade demonštrácií, protestných a politických zhromaždení je potrebné sa vyhýbať miestam ich konania a riadiť sa pokynmi bezpečnostných a policajných zložiek. Zvýšenú opatrnosť odporúčame aj počas sviatkov: Vianoce, Nový rok, Čínsky Nový rok, Nyepi (balinézsky nový rok), Veľká noc a Deň nezávislosti (17. august). 

V Indonézii je naďalej prítomné riziko terorizmu. Bezpečnostné zložky Indonézie a spravodajské služby iných štátov upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo ďalších teroristických útokov, osobitne proti štátnym inštitúciám, cudzincom a objektom navštevovanými resp. vlastnenými cudzincami alebo zahraničnými firmami. Zvýšené nebezpečenstvo trvá v niekoľkých provinciách Indonézie, kde sa okrem terorizmu odohrávajú náboženské a separatistické konflikty.
Je možné pozorovať prípady náboženskej intolerancie, nielen vo vzťahu ku kresťanom, ale aj medzi vetvami a sektami islamu. Silnejúci islamský konzervativizmus je badateľný najmä v tradičných silných moslimských územiach ako je napr. provincia Aceh (čoraz dôraznejšie uplatňovanie tradičného islamského práva – šaríje). Násilnosti, resp. konflikty hrozia aj v Palu, Poso a Tentane na súostroví Sulawesi (Celebes), v Ambone na súostroví Maluku (Moluky) a v Papue (zrážky medzi Hnutím za slobodnú Papuu a ozbrojenými zložkami).   

Bežná kriminalita sa za ostatné roky pohybuje na rovnakej úrovni a je výsledkom vysokej miery chudoby a nezamestnanosti. Pretrváva vysoký počet ozbrojených vlámaní a prepadnutí, pri ktorých sa páchatelia dopúšťajú násilia a použitia strelných a sečných zbraní. Terčom trestných činov sú niekedy aj cudzinci, vrátane prepadnutí vo vozidlách verejnej dopravy, aj taxislužieb. Zvýšené riziko únosov cudzincov hrozí v lodnej preprave v oblasti Sulu a Celebes.

Prírodné podmienky - Indonézia sa nachádza na tzv. Tichooceánskom ohnivom prstenci - pásmo styku tektonických platní s častým výskytom zemetrasení (rôznej sily s možným následným výskytom tsunami). V Indonézii sa nachádza 127 aktívnych sopiek, ktorých erupciu nie je možné presne predpovedať a ktoré spôsobujú obmedzenia v leteckej preprave.

Rovnako každoročne na jeseň dochádza v Indonézii k vypaľovaniu lesných porastov a rašelinísk, ktoré spôsobujú dymový opar so zdravotnými a dopravnými implikáciami a regionálnym presahom (predovšetkým Singapur, Malajzia).

Zároveň sa Indonézia nachádza v tropickom klimatickom pásme, kde je treba počítať s prípadnými výskytmi zlých poveternostných podmienok, ktoré nie sú typické pre európsku klímu (obdobie dažďov, sucha). V období dažďov sú taktiež bežné prudké tropické lejaky spôsobujúce v mestách (vrátane Jakarty) a na vidieku povodne, zosuvy pôdy s materiálnymi a ľudskými škodami.

Brunej

Publikované 05.05.2022

Krajina je bez extrémistických živlov, v posledných rokoch nedošlo k žiadnym teroristickým útokom, vláda nekompromisne a v zárodku likviduje prejavy radikálov. Bruneju sa vyhýbajú živelné pohromy i epidémie. O kriminalite sa nevedie štatistika.

Filipíny

Aktualizované 05.07.2022
Publikované 10.05.2022

S ohľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu a pretrvávajúce nebezpečenstvo únosov cudzincov odporúčame občanom SR dodržiavať počas návštevy Filipín maximálnu opatrnosť a ostražitosť.  
Vzhľadom na ozbrojené zrážky medzi filipínskymi vládnymi jednotkami a militantami a riziko teroristických útokov, odporúčame necestovať na západnú (moslimskú) a strednú časť časť ostrova Mindanao a juhozápadnú časť Filipín na ostrovy Basilan, Jolo, Sulu, Tawi Tawi (tzv. Sulu archipelago). Do východnej časti  ostrova Mindanao a do južnej časti provincie Cebu (až po a vrátane municipalít Badian a Dalaguete) a južnej časti ostrova Palawan (až po Porto Porto Princesa) odporúčame cestovať len v najnevyhnutnejších prípadoch. Pri cestách do ostatných oblastí Filipín odporúčame zvýšenú opatrnosť, dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti a vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb. 
Vzhľadom na nekompromisnú protidrogovú kampaň upozorňujeme na vysoké postihy v prípade držby a predaja drog. 

V hlavnom meste Manile a hlavných turistických centrách (Cebu, Bohol, Mindoro a Borocay) sú bežné prípady vreckových krádeží a podvodov s kreditnými kartami, vyskytujú sa však aj únosy bohatých cudzincov. Odporúča sa v hoteloch využívať bezpečnostné depozity, na uliciach nenosiť šperky, používať iba služby pravidelnej taxi služby a počas jazdy motorovými vozidlami uzamykať dvere. V prípade straty alebo krádeže cestovných dokladov sa odporúča okamžite kontaktovať Honorárny konzulát SR v Manile alebo Cebu City, ktoré podajú potrebné informácie.

Malajzia

Publikované 31.05.2022

Malajzia patrí medzi politicky stabilné štáty Juhovýchodnej Ázie. Je bezpečnou krajinou bez prejavov extrémizmu voči zahraničným turistom. Je multietnickou spoločnosťou, kde žijú komunity malajského, čínskeho a indického etnika.

Na pobreží východného Sabahu a priľahlých ostrovoch došlo v minulosti k viacerým prípadom únosov zahraničných turistov. Z dôvodu pretrvávajúceho rizika únosov odporúčame vyvarovať sa ciest do tejto oblasti. 

Riziko teroristického útoku po teroristických útokoch v júni 2016 v Kuala Lumpur (8 zranených, prívrženci IS) je latentne prítomné. V regióne JVÁ pôsobia skupiny islamských extrémistov, ako aj viaceré teroristické a separatistické skupiny. Cieľmi teroristických skupín sú verejné miesta a miesta nočného života, preto je potrebné byť obozretný a dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti. 

Počas cesty do Malajzie je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť vreckovým zlodejom, pretože v poslednej dobe sa množia prípady okradnutí v mestách i letoviskách. Treba venovať dostatočnú pozornosť bezpečnému noseniu príručných tašiek, na ktoré sa zameriavajú „motorkári“, ktorí strhávajú kabelky najmä z pliec žien, ale aj odkladaniu príručných tašiek v reštauráciách, ktoré sú predmetom záujmu „zlodejov- bežcov“. Prípady okradnutia treba nahlásiť na najbližšej policajnej stanici a vypýtať si policajnú správu. 

V prípade núdze poskytne konzulárnu pomoc a vydanie náhradného cestovného dokladu v Kuala Lumpur jeden z rezidentných zastupiteľských úradov členských krajín EÚ. Peňažnú výpomoc zo SR je možné realizovať prostredníctvom Western Union, ktorá má v Malajzii svoje pobočky. V prevažnej väčšine obchodov a turistických zariadení je možné platiť kreditnou kartou.
 

Singapur

Publikované 15.06.2022

Singapur patrí medzi najbezpečnejšie turistické destinácie. Od návštevníkov sa očakáva, že budú dodržiavať miestne pravidlá - nebudú fajčiť vo verejných budovách, výťahoch, dopravných prostriedkoch a na ich zastávkach, odhadzovať odpadky, žuvačky a cigaretové ohorky na ulici. 

Východný Timor

Publikované 06.05.2022

Keďže ide o pomerne mladý štát (samostatne existuje od roku 2002) s dosiaľ presne nevymedzenými kompetenciami úradov a zložiek, zaznamenávame v krajine vysokú kriminalitu a nestabilitu vnútornej situácie. Obzvlášť rizikové sú cesty do prihraničných oblastí s Indonéziou a pohyb mimo hlavného mesta bez sprievodcu, oboznámeného so situáciou v krajine, neodporúčame.
V prípade demonštrácií, protestných a politických zhromaždení je potrebné sa vyhýbať miestam ich konania a riadiť sa pokynmi bezpečnostných a policajných zložiek. 

Prírodné podmienky – krajina sa nachádza na tzv. Tichooceánskom ohnivom prstenci - pásmo styku tektonických platní s častým výskytom zemetrasení (rôznej sily s možným následným výskytom tsunami). Zároveň sa Východný Timor nachádza v tropickom klimatickom pásme, kde je treba počítať s prípadnými výskytmi zlých poveternostných podmienok, ktoré nie sú typické pre európsku klímu (obdobie dažďov, sucha). V období dažďov sú taktiež bežné prudké tropické lejaky spôsobujúce povodne, zosuvy pôdy s materiálnymi a ľudskými škodami.