1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Indonézia

Publikované 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny oscilujú podľa toho, či nakupujete v sieti tunajších maloobchodných predajní alebo v moderných nákupných strediskách, tam treba počítať s tým, že ceny aj základných potravín sú zhruba dvojnásobne vyššie ako v SR, v niektorých prípadoch i niekoľkonásobne. Omnoho drahšie ako na Slovensku sú alkoholické nápoje vzhľadom na vysoké clá a dane.

Brunej

Aktualizované 29.03.2023
Publikované 05.05.2022

Od 3. apríla 2019 platí Trestný zákonník Sultanátu Brunej, ktorý umožňuje v plnom rozsahu uplatňovanie islamského práva šária.

Mimomanželské vzťahy vrátane cudzoložstva a homosexuálnych vzťahov sú v Bruneji nelegálne.

Trestný zákonník na báze islamského práva sa primárne dotýka brunejských občanov, ale môže sa selektívne uplatňovať aj v prípade nemoslimských rezidentov a cudzincov.

Filipíny

Publikované 10.05.2022

Za dovoz, prechovávanie a užívanie drog/narkotických látok hrozí v krajine trest smrti.

Malajzia

Publikované 31.05.2022

K turistickým sezónam v Malajzii: Prímorské turistické destinácie v Malajzii sú v letnom období prístupné na západnom i východnom pobreží Malajzijského polostrova. Východné pobrežie má monzúnové obdobie v období október – marec, kedy sú letoviská hlavne na ostrovoch v tejto oblasti zatvorené. Pred cestou do oblasti ostrova Sipadan v štáte Sabah za účelom šnorklovania a potápania je potrebné vedieť, že počet turistov je v tejto oblasti regulovaný a cestu do tejto oblasti vrátane ubytovania je potrebné si dopredu zabezpečiť cez turistické kancelárie.

Singapur

Publikované 15.06.2022

Za dovoz, prechovávanie a užívanie drog/narkotických látok hrozí v krajine trest smrti. 

Východný Timor

Publikované 06.05.2022

Slovensko nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo SR v Jakarte/Indonézii.