1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu


Indonézia

Aktualizované 06.05.2024
06.05.2024
Aktualizované informácie o podmienkach cestovania na Bali.
06.05.2024
Aktualizované informácie o podmienkach cestovania na Bali.
06.05.2024
Aktualizované informácie o podmienkach cestovania na Bali.
06.05.2024
Aktualizované informácie o podmienkach cestovania na Bali.
26.01.2024
Aktualizované informácie o podmienkach cestovania na Bali.
26.01.2024
Aktualizované informácie o podmienkach cestovania na Bali.
Publikované 06.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii orgánov Indonézie. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Indonézie v Bratislave.

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Indonézie musia mať slovenskí občania, vrátane detí, cestovný pas platný minimálne ešte 6 mesiacov od dátumu vstupu do Indonézie.

 

Víza

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky.

Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jedenkrát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. 

Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

Ak žiadate o vízum po príchode za účelom turistiky, je potrebné mať doklad o zaplatení spomínaného poplatku a spiatočnú letenku alebo letenku na pokračovanie cesty do inej krajiny. 

Indonézske autority rozšírili účel, za akým možno pricestovať do krajiny na víza po príchode. Okrem cestovného ruchu môže ísť o oficiálnu návštevu alebo vládne povinnosti, obchodné stretnutie, obstarávanie tovaru, oficiálne stretnutie alebo tranzit.

Aktualizované informácie o vízach a poplatkoch spolu s ďalšími migračnými službami sú dostupné na webovej stránke imigračného úradu Indonézie.

Pri ďalších typoch víz musí slovenský občan požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie.  

Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave.

Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať rezerváciu a platbu za ubytovanie počas pobytu v Indonézii.

 

Cestovanie na Bali

V prípade cestovania na ostrov Bali, či už priamo zo zahraničia alebo z jednej z ďalších provincií Indonézie, sa od 14. februára 2024 platí jednorazový poplatok za vstup na osobu v hodnote 150 000 IDR (indonézskych rupií). Platbu za vstup sa zahraničným turistom sa odporúča uskutočniť ešte pred príchodom.

Bližšie informácie môžete nájsť na webovej stránke Love Bali.

 

Elektronická colná deklarácia

Za účelom uľahčenia deklarácie dovážaných tovarov do krajiny bola na medzinárodných letiskách v Jakarte a Denpasare zavedená elektronická colná deklarácia (E-CD), a to už 2 dni pred príletom.

 

Zotrvanie a odchod z krajiny

Slovenskí občania, ktorí sa zdržiavajú na území Indonézie, sa vo veci predĺženia vybraných kategórií víz môžu obrátiť na príslušný lokálny imigračný úrad. Žiadatelia o telex vízum (tzv. VITAS alebo Visitor´s visa), ktorí sa nachádzajú v Indonézii môžu požiadať o jeho predĺženie aj online.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy. 

 

Upozornenie

V prípade zotrvanie v krajine nad rámec udelených víz bude uložená pokuta vo výške 1 mil. IDR. Na letisku bude potrebné predložiť doklad o zaplatení.

Brunej

Aktualizované 06.05.2024
Publikované 05.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii brunejských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na webovej stránke pre návštevníkov Bruneja.

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Bruneja musia mať slovenskí občania, vrátane detí, cestovný pas platný minimálne ešte 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu v Bruneji.

 

Víza

Občania Slovenskej republiky cestujúci do Bruneja, sa môžu za účelom turistiky alebo návštevy zdržiavať v krajine s platným cestovným dokladom bez víz po dobu 90 dní.

 

COVID-19

Neuplatňujú sa žiadne obmedzenia v súvislosti s COVID-19.

Filipíny

Aktualizované 06.05.2024
Publikované 10.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii filipínskych orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Filipín vo Viedni.

 

Cestovné doklady

Pri cestách na Filipíny musia mať slovenskí občania, vrátane detí, cestovný pas platný minimálne ešte 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu na Filipínach.

Pri vstupe do krajiny je potrebné sa preukázať platným pasom a spiatočným lístkom, resp. lístkom do nasledujúcej destinácie.

 

Víza

Občania Slovenskej republiky môžu na územie Filipín vstúpiť bez víz, ak ich pobyt neprekročí 30 dní. 

Slovensko má s Filipínami uzatvorenú dohodu o bezvízovom styku pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Malajzia

Aktualizované 06.05.2024
Publikované 31.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii orgánov Malajzie. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Malajzie vo Viedni

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Malajzie musia mať slovenskí občania, vrátane detí, cestovný pas platný minimálne ešte 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu v Malajzii.

 

Víza

Medzi Slovenskou republikou a Malajziou platí bezvízový styk pre všetky druhy cestovných pasov.

Jednorazový bezvízový pobyt občanom Slovenskej republiky na území Malajzie je povolený na obdobie maximálne 90 dní s tým, že celková dĺžka pobytu v priebehu kalendárneho roka nesmie prekročiť dohromady 180 dní bez ohľadu na počet vstupov do krajiny.

Singapur

Aktualizované 06.05.2024
Publikované 15.06.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii singapurských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Singapuru.

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Singapuru musia mať slovenskí občania, vrátane detí, cestovný pas platný minimálne ešte 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu v Singapure.

 

Víza

Vo vzťahu k Singapuru platí pre občanov oboch krajín bezvízový vstup pri turistických pobytoch neprekračujúcich 90 dní pre všetky druhy cestovných pasov.

Bezvízový režim sa nevzťahuje na zárobkovú činnosť. 

Od 20. apríla 2016 Singapur zaviedol povinný odber odtlačkov prstov všetkých cudzincov, ktorí navštívia Singapur, a to pri vstupe aj výstupe z krajiny.

Opatrenie sa netýka singapurských občanov a dlhodobých rezidentov, ktorí sú oprávnení využívať automatizovaný systém pasového odbavenia. 

Pred vstupom do Singapuru je potrebné elektronicky vyplniť kartu cudzinca.

 

COVID-19

Neuplatňujú sa žiadne obmedzenia v súvislosti s COVID-19.

Východný Timor

Aktualizované 06.05.2024
Publikované 06.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii orgánov Východného Timoru.

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Východného Timoru musia mať slovenskí občania, vrátane detí, cestovný pas platný minimálne ešte 6 mesiacov po plánovanom ukončení pobytu vo Východnom Timore.

 

Víza

Medzi medzi Európskou úniou a Východným Timorom platí dohoda o bezvízovom styku.

Občania EÚ a Východného Timoru, ktorí sú držiteľmi platných cestovných, diplomatických, služobných a špeciálnych/zvláštnych pasov, vydaných niektorou z členských krajín EÚ alebo Východného Timoru, môžu vstúpiť a zdržiavať sa bez víz na území Východného Timoru/ EÚ po dobu nepresahujúcu 90 dní v rámci 180-dňového obdobia. 

Bezvízový styk sa týka všetkých kategórii osôb, ktoré cestujú za účelom turistiky, návštevy príbuzných a známych, služobných ciest, či účasti na kultúrnych, spoločenských a vedeckých podujatiach, s výnimkou výkonu zárobkovej činnosti.