1. Domov
  2. Cestovanie
  3. COVID-19

COVID-19

Aktualizované 30.05.2023
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 29. marca 2022 sú zrušené všetky opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19, ktoré v minulosti upravovali vstup do Dánska, t.j. na osoby vstupujúce do Dánska z akejkoľvek krajiny sveta vrátane SR sa nevzťahujú žiadne obmedzenia prijaté v minulosti v súvislosti s COVID-19 (nie je potrebné sa preukázať pri vstupe do Dánska dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, neplatí povinnosť podrobiť sa testovaniu na COVID-19 a karanténe, nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom).

Podmienky vstupu do Dánska a oficiálne informácie dánskych úradov

Pred vstupom do Dánska dôrazne odporúčame sledovať informácie na uvedenej webovej stránke priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny sa môžu rýchlo meniť v závislosti od vývoja situácie v Dánsku. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny dánsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

Špecifické otázky týkajúce sa výkladu opatrení, posúdenia konkrétnych situácií, či ďalších usmernení, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44 (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod.)

 Odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou do Dánska overili podmienky cestovania s prepravnou spoločnosťou (letecký, železničný, cestný prepravca), t.j. čo vyžaduje prepravca, aké má podmienky, atď., napr. povinnosť nosiť rúško/respirátor počas cesty, preukázať sa dokladom o zaočkovaní alebo negatívnym testom a ďalšie.

 

Hraničné priechody

Hraničné kontroly v Dánsku súvisiace s COVID-19 sú zrušené k 25. októbru 2021.

 

Podmienky tranzitu

Aktuálne nie sú stanovené žiadne podmienky v súvislosti s COVID-19 pre tranzit.

 

Opatrenia v krajine

Opatrenia týkajúce sa COVID-19 (povinné nosenie rúška v interiéroch obchodov, nákupných centrách, v zariadenia poskytujúcich služby, vo verejnej doprave (vrátane staníc a zastávok a v IC vlakoch a na letiskách) boli zrušené.

Informácie o opatreniach v Dánsku

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19

Oficiálna spoločná stránka vládnych inštitúcií

Aktuálny zoznam testovacích centier

Prihlásenie do elektronického systému testovania pre osoby, ktoré nemajú registrovaný pobyt v Dánsku

Národná agentúra pre zdravie 

Úrad pre dohľad nad bezpečnosťou pacientov 

Štátny výskumný ústav 

Ministerstvo dopravy a bývania 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR