1. Domov
  2. Služby
  3. Informácie pre cudzincov
  4. Národné víza

Národné víza

Aktualizované 17.01.2023
Publikované 16.06.2022

Vláda Slovenskej republiky predĺžila platnosť nariadenia umožňujúceho jednoduchšie získavanie národných víz pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Cieľom regulovanej mobility cudzincov za prácou v Slovenskej republike je kompenzovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu. Udeľovanie národných víz osobám z tretích krajín môže pokryť pretrvávajúci dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch v slovenskom hospodárstve. Získavanie talentov zo zahraničia je aj súčasťou Plánu obnovy.

Slovenská republika udelí aj v roku 2023 národné vízum pre 3000 vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín.

Víza sa udeľujú absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo jednej z top 500 svetových univerzít. Udeliť vízum je možné aj cudzincom, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora, ak dosiahli vysokoškolské vzdelanie.

Záujemcovia môžu o národné vízum požiadať príslušný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Na základe udeleného národného víza bude vysokokvalifikovaným osobám z tretích krajín umožnený vstup na územie SR za účelom hľadania si zamestnania a následne vykonávania pracovnej činnosti.

Zastupiteľské úrady SR sú pripravené poskytnúť súčinnosť v zmysle ich právomocí. V prípade otázok môžete kontaktovať aj konzulárny odbor MZVEZ SR na adrese konz@mzv.sk.

Informácie o národnom víze

Pätička pre Zښ
Feedback