1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

Aktualizované 11.07.2022
Publikované 24.05.2022

​K podaniu žiadosti o vydanie občianskeho preukazu je potrebné:

 • vyplniť elektronickú žiadosť o občiansky preukaz (s dodržaním slovenskej diakritiky) a rezervovať si čas návštevy konzulárneho oddelenia: Elektronická žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani osobne,

 • predložiť platný doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa  (platný cestovný pas alebo občiansky preukaz),

 • v prípade straty/krádeže dokladov - priniesť rodný list a potvrdenie polície, rezervovať termín návštevy pre oznámenie straty dokladov a ich blokáciu, a rezervovať si čas návštevy konzulárneho oddelenia: Elektronická žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu,

 • v prípade, že sú doklady neplatné, (aj cestovný pas a aj občiansky preukaz), predložiť rodný list, neplatné doklady a osvedčenie o štátnom občianstve - Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

 

Správny poplatok -  platí sa v hotovosti, v DKK (podľa platného kurzu v čase podania žiadosti):

 • Bez poplatku: uplynutie platnosti, zmena priezviska pri sobáši, zmena adresy, alebo iného údaju zobrazeného na občianskom preukaze, prvý občiansky preukaz po dosiahnutí 15. roku života,
 • 112,-DKK: prvý občiansky preukaz pre dieťa do 15 rokov, prvý občiansky preukaz s trvalým pobytom v Dánsku (15 eur podľa aktuálneho kurzu),
 • 373,-DKK (50 eur): stratený/odcudzený/poškodený doklad.

Vyhotovenie a doručenie na konzulárne oddelenie trvá zhruba 4-5 týždňov.

Pri žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nie je možné:

Vyhotovené doklady sa vydávajú výlučne osobne (neposielajú sa poštou).

Upozornenie
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí. Po doručení vydaného dokladu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní.
Pätička pre Zښ
Feedback