COVID-19

Aktualizované 03.03.2023
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Opatrenia, zavedené v súvislosti s pandemickou situáciou spôsobenou COVID-19,  boli 18. marca 2022 zrušené a v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia.

Cestujúci, starší ako 12 rokov, prichádzajúci do Spojeného kráľovstva z Číny sa musia pri príchode preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín pred príletom.

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Spojeného kráľovstva

 

Podmienky vstupu na Gibraltár

COVID-19 - cestovné informácie o Gibraltári

Pre návštevu Gibraltáru platia v súčasnosti rovnaké podmienky ako pre Spojené kráľovstvo.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR