Kontakt - londyn

V dňoch  4. – 11.10 . 2023 bude konzulárne pracovisko z dôvodu sťahovania zatvorené.

Konzulárny úrad nájdete od 12. 10. 2023 opäť na adrese 25 Kensington Palace Gardens, kde sa sťahuje po ukončení rekonštrukcie budovy Veľvyslanectva SR v Londýne. 

  1. Domov
  2. Kontakt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

25 Kensington Palace Garden, (dostupnosť 5 minút peši z Notting Hill Gate stanice metra, v blízkosti tiež verejné parkovisko Euro Car Park), W8 4QY Londýn
Telefón
+44 2073136470 ( Linka pre poskytovanie služieb )
Fax
+44 2073136481
Email konzulárneho oddelenia

Otázky týkajúce sa cestovania a služieb veľvyslanectva

Núdzová linka
+447866410783

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.


Emailová adresa konzulárneho oddelenia: cons.london@mzv.sk

Na telefonický kontakt s veľvyslanectvom v nižšie uvedených časoch používajte aj naďalej telefónne číslo veľvyslanectva +44 (0)2073136470,

Na komunikáciu prednostne využívajte e-mail cons.london@mzv.sk.

V prípade, že sa vám nepodarí dovolať telefonicky (čo je vzhľadom na vyťaženosť linky možné) pošlite nám e-mail (cons.london@mzv.sk), v ktorom uvediete obsah vášho dožiadania.

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia a telefonická linka +44 (0) 207 313 6470
Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00  

Úradné hodiny pre vízovú agendu: utorok a štvrtok 9:00 - 12:00 hod.

Na pohotovostnom mobile konzulárne informácie neposkytujeme, slúži len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov slovenských občanov v núdzi. 

Pred kontaktovaním veľvyslanectva sa oboznámte s podrobnými informáciami o konzulárnych úkonoch.


Rezervácia termínu podania žiadosti

Jedna rezervácia znamená vyčlenenie jedného termínu pre jednu osobu na jeden konzulárny úkon. Každá osoba musí mať na každý požadovaný konzulárny úkon samostatný termín.

Platba pri podaní žiadosti na veľvyslanectve je možná len v hotovosti

 

Upozornenie

Po výbere konkrétnej požadovanej služby, prosíme, vyplňte aj elektronický formulár, skrátite tým čas vybavovania pri okienku. 

Elektronické formuláre je potrebné vyplňovať zásadne s diakritikou (t.j. dĺžňami, mäkčeňmi ...). Úrady v SR nekorektne vyplnené žiadosti neprijmú.

 

Žiadosť o cestovný pas a rezervácia termínu

Žiadosť o náhradný cestovný doklad a rezervácia termínu

Žiadosť o občiansky preukaz a rezervácia termínu

Žiadosť o vodičský preukaz a rezervácia termínu

Žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o narodení (žiadosť o vydanie rodného listu, ak sa dieťa narodilo v UK) a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o uzavretí sobáša a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o úmrtia a rezervácia termínu

Žiadosť o zmenu mena a priezviska a rezervácia termínu

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR a rezervácia termínu

Rezervácia termínu návštevy pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Rezervácia termínu návštevy pre overenie podpisu

Rezervácia termínu návštevy pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR

 

Ak si želáte vybaviť niektoré z nižšie uvedených podaní, termín návštevy veľvyslanectva si prosím dohodnite e-mailom na cons.london@mzv.sk alebo telefonicky na čísle +44-207 313 6470:

  • Overenie kópie
  • Strata a znovu nadobudnutie slovenského občianstva po získaní občianstva UK 
  • Oznámenie o strate dokladov a ich blokácia
  • Iné, vyššie nezaradené podania

Back To Top