Cestovanie so zvieratkom 

Responsive Image
Publikované 14.07.2022

Cestovanie do Spojeného kráľovstva

Od 1. januára 2021  svojím domácim miláčikom (psom, mačkou alebo fretkou) je možné do Spojeného kráľovstva pricestovať za nasledovných podmienok:

  • zviera musí byť začipované,
  • mať pas, alebo úradné veterinárne osvedčenie tretej krajiny,
  • byť očkovaný proti besnote,
  • u psov môže byť vyžadované potvrdenie o odčervení.

Ak nebudú dodržané uvedené pravidlá, môže byť zviera umiestnené do karantény až na 4 mesiace – v prípade využitia námornej dopravy dokonca môže byť odmietnutý vstup, pričom občan hradí všetky poplatky s tým spojené.

Uvedené informácie sa môžu meniť.

Informácie o cestovaní so zvieratkom na webovej stránke britskej vlády


 

Cestovanie na Slovensko a do iných členských štátov EÚ

Aktuálny cestovný pas EÚ pre domáce zvieratá vydaný vo Veľkej Británii nebude od 1. januára 2021 platný pre cestu do EÚ a do Severného Írska.

Pred cestou je potrebné urobiť určité kroky.  Tieto kroky sú podobné súčasnému postupu pri ceste so zvieratkom do EÚ,  avšak namiesto pasu bude potrebné veterinárne osvedčenie (AHC), ktoré odporúča sa vybaviť najneskôr 10 dní pred cestou.

Zviera musí byť zároveň začipované a očkované proti besnote. (zviera musí byť pred očkovaním minimálne 12 týždňov staré, vycestovať sa neodporúča aspoň 21 dní po očkovaní).