1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Výjazdové konzulárne dni

Výjazdové konzulárne dni

Oznam s konkrétnymi termínmi konzulárnych dní bude uvedený na webovej stránke veľvyslanectva. Objednávanie bude možné až po zverejnení termínov konzulárnych dní výlučne prostredníctvom e-mailu na adrese vyjazdy.uk@mzv.sk.

Konzulárny deň - Walsall

Aktualizované 15.06.2023 Očakávané udalosti Konzulárne výjazdové dni

Kde:  Nash Dom Community Hub, Palfrey Ca, Sun Street, Walsall, England, WS1 4AL

Kedy: 26. júna 2023 (pondelok), 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 hod.  

Termíny: iba emailom na vyjazdy.uk@mzv.sk

Žiadatelia, ktorí sú zdravotne znevýhodnení budú vybavení prioritne.

Upozornenie - dôležité informácie

Žiadosti o udelenie termínu sa budú realizovať výlučne e-mailom na adrese  vyjazdy.uk@mzv.sk, kde žiadateľ uvedie svoje:

 • meno a priezvisko (číslo platného dokladu totožnosti ak ním disponuje a platnosť dokladu do),
 • predmet žiadosti (žiadosť o vydanie cestovného pasu, náhradného cestovného dokladu, prevzatie cestovného pasu, podanie žiadosti o vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu, overenie podpisu alebo fotokópie, výpis z registra trestov alebo osvedčenia o štátnom občianstve sr),
 • dátum platnosti občianskeho preukazu alebo cestovného pasu (neuvádzať číslo dokladu),
 • telefónne číslo žiadateľa.

 

V prípade žiadosti pre deti žiadateľ uvedie:

 • meno a priezvisko zákonného zástupcu (číslo platného dokladu totožnosti ak ním disponuje a platnosť dokladu do),
 • predmet žiadosti (žiadosť o vydanie cestovného pasu, náhradného cestovného dokladu, prevzatie cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu, podanie žiadosti o vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu, overenie podpisu alebo fotokópie, výpis z registra trestov alebo osvedčenia o štátnom občianstve sr)
 • meno dieťata,
 • vek dieťaťa,
 • dátum platnosti občianskeho preukazu alebo cestovného pasu rodiča (neuvádzať číslo dokladu).

Žiadosti o udelenie termínu je možné zaslať najneskôr do 20.6.2023.

V prípade, že sa nebudete môcť z naliehavých dôvodov na objednaný čas dostaviť, informujte nás prosím o tejto skutočnosti vopred.

Konzulárne dni budú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa: 

Spolu s originálmi dokumentov je potrebné priniesť aj ich kópie.

 1. Žiadosť o cestovný pas Slovenskej republiky/ prevzatie cestovného pasu
 2. Žiadosť o osvedčenie / potvrdenie o štátnom občianstve
 3. Osvedčenie podpisu, kópie a prekladu
 4. Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky Slovenskej republiky
 5. Žiadosť o náhradný cestovný doklad - na vybavenie je potrebné priniesť aj dve aktuálne farebné fotografie pasového formátu a predplatenú obálku (special delivery envelope)

Platba za prijatie žiadosti bude možná iba v hotovosti.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, www.mzv.sk